en en

VEDENIE NBS ROKOVALO S DOHLIADANÝMI SUBJEKTMI

Guvernér Národnej banky Slovenska Ivan Šramko ďalší členovia Bankovej rady NBS sa dnes (29 októbra 2008) stretli s predstaviteľmi bánk a obchodníkov s cennými papiermi v SR.

Vedenie centrálnej banky oboznámilo partnerov s aktuálnym makroekonomickým vývojom, Analýzou slovenského finančného sektora za 1. polrok 2008 a prípravami, ktoré súvisia s prechodom na euro Účastníci stretnutia diskutovali aj o aktuálnych otázkach súvisiacich s reguláciou riadenia rizika likvidity v bankách a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a obchodníkov s cennými papiermi Začiatkom novembra sa uskutočnia podobné stretnutia aj s vedením ostatných dohliadaných subjektov: kapitálového trhu a dôchodkového sporenia a rovnaké stretnutie sa uskutoční aj so zástupcami poisťovní Stretnutia so všetkými dohliadanými subjektmi finančného trhu usporadúva NBS pravidelne dvakrát do roka s cieľom prezentovať ich lídrom najnovšie informácie, poskytnúť priestor na výmenu názorov o otázkach súvisiacich s ich činnosťou a skvalitňovať komunikáciu centrálnej banky so zainteresovanými subjektmi.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.