en en

Vedenie NBS rokovalo s dohliadanými subjektmi

Guvernér Národnej banky Slovenska Ivan Šramko a ďalší členovia Bankovej rady NBS sa dnes (6. novembra 2009) stretli s predstaviteľmi bánk a obchodníkov s cennými papiermi v Slovenskej republike.

Vedenie centrálnej banky oboznámilo partnerov s aktuálnym a očakávaným makroekonomickým vývojom v SR a v eurozóne. Ďalšími témami na stretnutí boli pripravované návrhy zmien v regulácii bánk a obchodníkov s cennými papiermi, analýza slovenského finančného trhu za 1. polrok 2009, informácie o Kolégiu dohľadov nad bankami v Európskej únii, informácia o  zákone o platobných službách, prechod v roku 2010 na novú právnu úpravu v oblasti finančného sprostredkovania a poradenstva a ďalšie aktuálne témy.

V priebehu novembra sa uskutočnia podobné stretnutie aj s vedením ostatných dohliadaných subjektov: kapitálového trhu a dôchodkového sporenia a rovnaké stretnutie sa uskutoční aj so zástupcami poisťovní.

Stretnutia so všetkými dohliadanými subjektmi finančného trhu usporadúva NBS pravidelne dvakrát do roka s cieľom prezentovať ich lídrom najnovšie informácie, poskytnúť priestor na výmenu názorov o otázkach súvisiacich s ich činnosťou a skvalitňovať komunikáciu centrálnej banky so zainteresovanými subjektmi.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.