en en

Veľvyslanci štátov EÚ diskutovali s NBS o aktuálnych ekonomických témach

Vedenie Národnej banky založilo novú tradíciu stretnutí s členmi diplomatického zboru akreditovaných na Slovensku. Prvé stretnutie bolo venované aktuálnym ekonomickým témam – vysokej inflácii u nás a v eurozóne, výzvam, ktorým naša ekonomika čelí a bude čeliť v budúcnosti. Rovnako aj tomu, kde je jej budúci potenciál a ako nás ako krajinu vidia naši partneri.

Veľvyslanci štátov EÚ diskutovali s NBS o aktuálnych ekonomických témach

Diskutovali sme aj o téme finančnej stability na Slovensku, o tom, aký vývoj vo finančnom sektore očakávame, ktoré trendy budú naň vplývať a neobišli sme ani situáciu na realitnom trhu a úvery na bývanie.

Veľvyslanci štátov EÚ diskutovali s NBS o aktuálnych ekonomických témach
Veľvyslanci štátov EÚ diskutovali s NBS o aktuálnych ekonomických témach

Viac fotografií na Flickri NBS:

Veľvyslanci štátov EÚ v NBS/pamätníku Chatama Sofera

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.