en en

Verejná anketa o návrhu spoločnej pamätnej euromince s motívom 30. výročia vlajky EÚ

Národná banka Slovenska oznamuje, že Európska komisia vyhlásila verejnú anketu o návrhu spoločnej pamätnej 2-eurovej mince s motívom 30. výročia vlajky Európskej únie (EÚ). Vlajka EÚ je oficiálnym symbolom Európskej únie od roku 1985. Minca bude vydaná vo všetkých 19 krajinách eurozóny v druhom polroku 2015.

Európska komisia vybrala z predložených návrhov päť najlepších. Obyvatelia eurozóny majú teraz možnosť prostredníctvom internetu hlasovať a zvoliť návrh, podľa ktorého bude minca realizovaná.

Občania Slovenskej republiky môžu o návrhoch mince hlasovať
od 20. apríla do 27. mája 2015

Jednotlivé návrhy sú zverejnené na webovej stránke http://www.coin-competition.eu/.

Európska komisia zabezpečí autorské práva na razbu mince a poverená európska mincovňa pripraví pre všetky ostatné európske mincovne základné náradie na razbu mincí, ktoré bude doplnené názvom vydávajúceho štátu v národnom jazyku.

S rovnakým spoločným motívom na národnej strane boli už v minulosti vydané tri pamätné dvojeurové mince: k 50. výročiu podpísania rímskej zmluvy (2007), 10. výročiu vzniku Hospodárskej a menovej únie (2009) a 10. výročiu zavedenia hotovostnej meny euro (2012). Posledné dve z nich vydala aj Národná banka Slovenska.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.