en en

Víly, bohovia a bohyne v Galérii NBS

About Fairies, Gods and Goddesses je názov novej výstavy, ktorú si môžete pozrieť v Galérii NBS, vo vstupných priestoroch jej bratislavského ústredia. Je to v poradí už 7. výstava v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení.

Tentokrát sa predstavia absolventky:

  • Andrea Bartošová
  • Margaréta Petržalová
  • Ester Sabik

Výstava je pre verejnosť otvorená do 28.2.2022.

Kurátorkou výstavy je Miroslava Urbanová.

Mýty a rozprávky, ich ikonické hlavné postavy a strhujúce príbehy boli a sú východiskom pre nespočetné prerozprávania a aktualizácie prostredníctvom rôznych umeleckých foriem. Aj keď pochádzajú z rôznych kultúrnych okruhov a hrajú rozličnú rolu v kolektívnej imaginácii spoločností, vedia akcentovať témy, emócie a obrazy, ku ktorým sa umelci a umelkyne zámerne vracajú. Môžu tak robiť nielen v pozitívnom duchu, ale aj kritickým spôsobom. Ten druhý je charakteristický predovšetkým reevaluáciou vybraných naratívov. V rámci rozprávačskej skratky v nich totiž môže dochádzať k produkcii istých stereotypov, závislých na historickom kontexte ich vzniku, vtedajších hodnôt. Pre predstavené umelkyne sa mýty a rozprávky stávajú živým materiálom, ktorý spracúvajú v rozličných médiách príznačných pre ich autorský program a pre ich estetické cítenie.

O tvorbe autoriek:

Andrea Bartošová sa vo svojej najnovšej sérii malieb a keramík koncentruje na postavy bohov, bohýň a héroov, reprodukuje ich tradičné zobrazenia vo vlastnej autorskej interpretácii. Tá zahŕňa oživenie stuhnutých kompozičných schém antických sôch ľahkosťou fluidného maliarskeho rukopisu a kontrastných žiarivých farieb. Farieb, ktoré boli pôvodne vlastné samotným gréckym sochám. Niektoré postavy dopĺňa o nové atribúty, ktoré vytvárajú eklektické asociácie s presahmi do minulosti i súčasnosti. Boh obchodu Hermés má v jej podaní nasadenú včelársku helmu – má ho chrániť pred jeho usilovnými včelími robotnicami z metaforického úľu, typického symbolu bánk z 19. storočia? Iná antická postava z jej obrazov má zas na očiach nasadené okuliare virtuálnej reality. Tie predstavujú najnovšie rozšírenie rozhraní nášho vnímania, nové symbolické okno inam.

Východisko najnovších prác Margaréty Petržalovej je voľne ukotvené vo svete rozprávok. Je neprehliadnuteľné, že väčšina jej hlavných postáv sú ženské hrdinky. V ich zobrazení často nachádzame odrazy jej vlastných čŕt. Jej obrazy sú kódovanými autoportrétmi, ktoré ju na plátne, na kolotoči vlastnej fantázie, dostávajú do situácií z detských snov. Aj napriek tomu, že sa ocitá v známom kontexte jasne identifikovateľnej rozprávky, píše/maľuje svoj vlastný príbeh nanovo. Ten pulzuje okrem iného aj podmanivým stvárnením textúr kože, povrchov a materiálov. Jej maľba je nenútená, nelipne na presných detailoch a úplnej vernosti odčitateľnej predlohe. Mieša rôzne vizuálne podnety od Disneyoviek po obrazy z vlastnej každodennosti do čarovného elixíru, ktorý sa nemusíme báť ochutnať.

Práce Ester Sabik často priamo prepájajú médium fotografie s objektovou realitou zobrazených vecí. Niekedy bývajú dokonca doplnené o efemérnu performance umelkyne vo výstavnom priestore. Sabik komunikuje na viacerých úrovniach snahu o znovuobnovenie spojenia človeka s prírodnými silami, ich jednoduchou, no komplexnou podstatou, ktorá ovplyvňuje chod a podobu našej planéty. Vo svojich dielach komunikuje rôzne fenomény: od fascinujúcich prejavov spomínaných prírodných síl, premenlivosti ich javenia sa, cez zobrazenie materializovanej formulky ideálnej krásy napr. v záhyboch morských mušieľ, po vedomie pominuteľnosti všetkého živého a krásneho zachyteného v krehkej prítomnosti už nehybného motýlieho krídla. Hybnou božskou silou v jej dielach, hlavnou postavou sa stáva Matka príroda, mýtická Gaia, jazykom vedy biosféra, ktorá podľa jednej z moderných hypotéz sama dômyselne reguluje podmienky vlastnej existencie a života.

***

Andrea Bartošová (*1977) je absolventkou maľby (prof. Ivan Csudai) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 2008 sa stala víťazkou VÚB maľby, v roku 2007 sa v súťaži umiestnila na druhom mieste. Je pravidelnou účastníčkou medzinárodných sympózií maľby v Maďarsku, Slovensku, Česku a v Slovinsku. Samostatné výstavy (výber): 2021 Playing Artemis (Blu Gallery, Modra), 2020 Behind the window (Galéria Jána Koniarka, Trnava), 2020 Shapes and shadows (Flatgallery, Piešťany), 2017 FOCUS (Galéria Čin Čin, Bratislava), 2015 10 Rokov Maľby (Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica), 2013 Sunlight levels (Flatgallery, Bratislava), 2009 HAD JE DIAMANT /Snake eats diamond/ (Tranzit, Bratislava) a iné. Skupinové výstavy (výber): 2021 Expo Dubai 2021 (Slovenský pavilón, Dubai, Saudská Arábia), 2020 Woman power (Dot. galéria, Bratislava), 2014 Vesmír&Co (Galéria Gagarinka,Bratislava), 2012 WOMEN, (Kressling gallery, Bratislava), 2010 Maľba po maľbe (SNG, Bratislava), 2009 11+1, Selection (Špálovka, Praha), 2008 ,,2 Dollar 4 all we are so small..“ (BASTART, Bratislava), 2006 Mladá maľba (Galeria Jána Koniarka, Trnava), 2005 PRIEVAN – súčasná maľba na Slovensku (PGU, Žilina) a mnohé ďalšie.

Margaréta Petržalová (*1993) je absolventkou maľby (prof. Ivan Csudai) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 2019 sa stala finalistkou VÚB maľby roka. Samosatné výstavy: 2021 Make it nonchalant (Galéria Jána Koniarka, Trnava), Ži so mnou (ATELIER XIII, Bratislava), 2018 Radovánky (Flat Gallery, Bratislava), 2018 Očista (Temporary Parapet, Bratislava). Skupinové výstavy (výber): 2020 Young and wild (Schemnitz Gallery, Banská Štiavnica), Femme florale (DOT. Gallery, Bratislava), 2019 Slečny od maliarskeho stojana (ATELIER XIII, Bratislava) a iné.

Ester Sabik (*1994) je absolventkou Katedry fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V 2018 absolvovala študijný pobyt na Ecole Nationale Supérieure de la Photographie v Arles. Okrem fotografie sa venuje aj performance. Samostatné výstavy (výber): 2021 Back to Animism (Nitrianska synagóga, Nitra), 2021 Krehkosť bytia. Ateliér živej hmoty (Sýpka Gallery, Valašské Meziříčí), 2020 Tableau Vivant. Živá fotografia (Čepan Gallery, Trnava) a iné. Skupinové výstavy (výber): 2021 Textile art of Today (Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava), 2021 from Natura morta to Viva natura! (DOT. Contemporary Art Gallery, Bratislava), 2020 Into the nature of Gallery? (Nitrianska Gallery, Nitra), 2019 365 (Gallery PARTER BSC, Banská Štiavnica), 2019 MELANCH LIA (PGU, Žilina), 2019 OFF academy (OFF Festival, Bratislava), 2018 Bon Voyage (Little Big Gallery, Arles) a iné.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.