en en

Víťaz medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela, Robert Bílý, si prevzal Cenu Národnej banky Slovenska

Hlavným partnerom jubilejného 10. ročníka medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela je Národná banka Slovenska – cenu NBS z rúk guvernéra Petra Kažimíra prevzal víťaz Robert Bílý z Českej republiky. Porota mu udelila Cenu za najlepšiu interpretáciu klavírneho Tria J. N. Hummela. „Je nám cťou, že Národná banka Slovenska môže ako partner Slovenskej filharmónie tento rok po prvýkrát udeliť víťazovi súťaže hlavnú cenu,“ povedal guvernér P. Kažimír.

Víťaz medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela si prevzal Cenu Národnej banky Slovenska
zdroj: Slovenská filharmónia
Víťaz medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela si prevzal Cenu Národnej banky Slovenska
Zdroj: Slovenská filharmónia. Zľava: generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marián Turner, víťaz Ceny NBS Robert Bílý a guvernér NBS Peter Kažimír

Ocenenie, striebornú medailu vytvoril sochár a vysokoškolský pedagóg Milan Lukáč.

Víťaz medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela si prevzal Cenu Národnej banky Slovenska
zdroj: Slovenská filharmónia

Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela chce napomáhať štartu koncertnej kariéry pozoruhodných mladých klaviristov a pestovať odkaz tohto veľkého skladateľa a klavírneho virtuóza.

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), rodák z Bratislavy, bol počas svojho života považovaný za jedného z najväčších skladateľov a klaviristov Európy. Študoval u Mozarta, Albrechtsbergera, Salieriho a Haydna. Ako skladateľ stojí Hummel na rozhraní dvoch epoch. Jeho dielo zahŕňa prakticky všetky významné žánre na prelome 18. a 19. storočia (s výnimkou symfónie). Ako skladateľ vynikol Hummel predovšetkým v oblasti virtuóznej klavírnej hudby. Zo štylistického hľadiska spája Hummel prvky neskorého klasicizmu (za ktorého najvýznamnejšieho reprezentanta bol vo svojej dobe považovaný) s mnohými ranoromantickými prvkami. Hummel je tak predstaviteľom štýlu, ktorý rozvíja odkaz Clementiho, Mozarta a Beethovena a zároveň predznamenáva Schuberta, Mendelssohna, Chopina, raného Liszta a Schumanna.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.