en en

Víťazi súťaže Generácia €uro z Gymnázia V. P. Tótha v Martine sa stretnú s prezidentom ECB

Národná banka Slovenska dnes (23. marca 2018) usporiadala národné finále 7. ročníka medzinárodnej stredoškolskej súťaže Generácia €uro. Z piatich tímov, ktoré do finále postúpili po dvoch náročných kolách, zvíťazil tím študentov z Gymnázia V. P. Tótha v Martine, ktorého členmi boli Marek Bátory, Michal Bobek, Kristína Horanská, Pavol Piroh a Daniela Žigová pod vedením Pavla Stacha. Druhé miesto obsadili študenti z Gymnázia Jura Hronca v Bratislavena treťom mieste sa umiestnili študenti z Obchodnej akadémie v Trnave. Ďalšie dve miesta obsadili študenti z Gymnázia Jura Hronca v BratislaveSúkromného gymnázia v Žiline. Všetky tímy dostali od Národnej banky Slovenska hodnotné ceny, ktoré im odovzdal guvernér NBS Jozef Makúch.

Študenti dnes prezentovali pred odbornou porotou svoje rozhodnutie o menovej politike Eurosystému. Spolu s rovesníkmi z 11 krajín eurozóny si vyskúšali úlohu členov Rady guvernérov ECB a stali sa tak súčasťou vzdelávacej iniciatívy Európskej centrálnej banky (ECB) a národných centrálnych bánk Eurosystému. Slovensko sa v počte zapojených študentov pravidelne umiestňuje na prvých troch priečkach v rámci eurozóny. Okrem národných súťaží ECB organizuje osobitnú súťaž pre medzinárodné stredné školy so sídlom v eurozóne.

Pre národný víťazný tím z Gymnázia V. P. Tótha v Martine sa dnešným finále otvára brána do európskeho finančného centra – do Frankfurtu nad Mohanom, ktorý je zároveň sídlom ECB. Členovia tímu si prevezmú ocenenie z rúk prezidenta ECB Maria Draghiho a guvernéra Národnej banky Slovenska Jozefa Makúcha.

Ako uviedol guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch stretnutia so študentmi na európskom finále vo Frankfurte sú obohatením nielen pre študentov, ale aj pre centrálnych bankárov a vždy ho poteší, ak sa niekto z finalistov tejto súťaže rozhodne, že aj po skončení strednej školy sa bude venovať ekonómii.

Víťazi súťaže Generácia €uro z Gymnázia V. P. Tótha v Martine   sa stretnú s prezidentom ECB

Víťazi súťaže Generácia €uro z Gymnázia V. P. Tótha v Martine   sa stretnú s prezidentom ECB

Víťazi súťaže Generácia €uro z Gymnázia V. P. Tótha v Martine   sa stretnú s prezidentom ECB

Informácia o medzinárodnej stredoškolskej súťaži Generácia €uro

Cieľom projektu Generácia €uro je zvýšiť povedomie o Európskej centrálnej banke a Eurosystéme vysvetlením ich úloh a aktivít. Je to príspevok ECB a národných centrálnych bánk k  finančnému vzdelávaniu.

Tímy študentov stredných škôl z celého Slovenska sa mohli od 4. októbra 2017 registrovať do súťaže prostredníctvom internetovej stránky www.generaciaeuro.sk. Generácia €uro pozostáva z troch kôl. Prvým je on-line kvíz, v ktorom sa odpovedá na otázky týkajúce sa centrálneho bankovníctva, úloh ECB a národných centrálnych bánk Eurosystému, úlohy peňazí, cenovej stability a menovej politiky. V rámci 2. kola súťažné tímy vypracúvajú esej, v ktorej navrhujú a zdôvodňujú fiktívne rozhodnutie o menovej politike Eurosystému. Tretie finálové kolo pozostáva z prezentácie a zdôvodnenia rozhodnutia o menovej politike pred odbornou porotou v Národnej banke Slovenska. Obhajoba rozhodnutia je založená na aktívnom zapájaní študentov a diskusii s porotou, pričom sa hodnotí tak obsahová stránka ako aj prezentačné zručnosti jednotlivých členov tímu.

7. ročník súťaže Generácia €uro 2017/2018 v SR:

1. kolo absolvovalo 114 tímov z celého Slovenska

41 najúspešnejších tímov postúpilo do 2. kola

23 tímov odovzdalo esej o menovej politike

5 tímov postúpilo do 3. finálového kola

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Podrobnejšie informácie o súťaži sú k dispozícii aj na stránke www.generaciaeuro.sk.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.