en en

Víťazi súťaže Generácia €uro z Gymnázia V. P. Tótha v Martine sa stretnú s prezidentom ECB

Národná banka Slovenska dnes (24. marca 2017) usporiadala národné finále 6. ročníka medzinárodnej stredoškolskej súťaže Generácia €uro. Z piatich tímov, ktoré do finále postúpili po dvoch náročných kolách, zvíťazil tím študentov z Gymnázia V. P. Tótha v Martine, ktorého členmi boli Nikoleta Dieneltová, Vladimír Németh, Tomáš Gomola, Sarah Minčíková, Simona Biróová pod vedením Pavla Stacha. Druhé miesto obsadili študenti z Obchodnej akadémie Pezinok a na treťom mieste sa umiestnili študenti z Gymnázia Grösslingova v Bratislave. Ďalšie dve miesta obsadili študenti z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave a Obchodnej akadémie Ružomberok. Všetky tímy dostali od Národnej banky Slovenska hodnotné ceny, ktoré im odovzdal guvernér NBS Jozef Makúch.

Študenti dnes prezentovali pred odbornou porotou svoje rozhodnutie o menovej politike Eurosystému. Spolu s rovesníkmi z 11 krajín eurozóny si vyskúšali úlohu členov Rady guvernérov ECB a stali sa tak súčasťou vzdelávacej iniciatívy Európskej centrálnej banky a národných centrálnych bánk Eurosystému. Slovensko sa v počte zapojených študentov pravidelne umiestňuje na prvých troch priečkach v rámci eurozóny. Okrem národných súťaží ECB organizuje osobitnú súťaž pre medzinárodné stredné školy so sídlom v eurozóne.

Pre národný víťazný tím z Gymnázia V. P. Tótha v Martine sa dnešným finále otvára brána do európskeho finančného centra – do Frankfurtu nad Mohanom, ktorý je zároveň sídlom ECB. Členovia tímu si prevezmú ocenenie z rúk prezidenta ECB Maria Draghiho a guvernéra NBS Jozefa Makúcha.

Ako uviedol guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch „Stretnutia so študentmi na európskom finále vo Frankfurte sú obohatením nielen pre študentov, ale aj pre centrálnych bankárov a vždy ma poteší, ak sa niekto z finalistov tejto súťaže rozhodne, že aj po skončení strednej školy sa bude venovať ekonómii.“

Ako povedal Vladimír Németh z víťazného tímu “Sme veľmi radi, že sme tu mohli byť a že ideme do Frankfurtu. Je to obrovská skúsenosť, ktorá nás dokáže nasmerovať v našom profesijnom živote.”

Informácia o medzinárodnej stredoškolskej súťaži Generácia €uro

Cieľom projektu Generácia €uro je zvýšiť povedomie o Európskej centrálnej banke a Eurosystéme vysvetlením ich úloh a aktivít. Je to príspevok ECB a národných centrálnych bánk k  finančnému vzdelávaniu.

Tímy študentov stredných škôl z celého Slovenska sa mohli od 1. októbra 2016 registrovať do súťaže prostredníctvom internetovej stránky www.generaciaeuro.sk. Generácia €uro pozostáva z troch kôl. Prvým je on-line kvíz, v ktorom sa odpovedá na otázky týkajúce sa centrálneho bankovníctva, úloh ECB a národných centrálnych bank v Eurosystému, úlohy peňazí, cenovej stability a menovej politiky. V rámci 2. kola súťažné tímy vypracúvajú esej, v ktorej navrhujú a zdôvodňujú fiktívne rozhodnutie o menovej politike Eurosystému. Tretie finálové kolo pozostáva z prezentácie a zdôvodnenia rozhodnutia o menovej politike pred odbornou porotou v Národnej banke Slovenska. Obhajoba rozhodnutia je založená na aktívnom zapájaní študentov a diskusii s porotou, pričom sa hodnotí tak obsahová stránka ako aj prezentačné zručnosti jednotlivých členov tímu.

6. ročník 2016/2017 v SR:

  • 1. kolo absolvovalo 129 tímov z celého Slovenska
  • 42 najúspešnejších tímov postúpilo do 2. kola
  • 22 tímov odovzdalo esej o menovej politike
  • 5 tímov postúpilo do 3. finálového kola

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Podrobnejšie informácie o súťaži sú k dispozícii aj na stránke www.generaciaeuro.sk.

študenti z Obchodnej akadémie Ružomberok študenti z Obchodnej akadémie Pezinokvíťazný tím študentov z Gymnázia V. P. Tótha v Martinevíťazný tím študentov z Gymnázia V. P. Tótha v Martineštudenti z Gymnázia Grösslingova v Bratislave študenti z Gymnázia Jura Hronca v Bratislavefinalisti súťaže Generácia €uro s porotou

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.