en en

Vladimír Dvořáček bude členom Bankovej rady NBS ďalšie funkčné obdobie

Vláda Slovenskej republiky dnes (20. februára 2019) vymenovala na ďalšie funkčné obdobie za člena Bankovej rady NBS Ing. Vladimíra Dvořáčka od 3. apríla 2019. Funkčné obdobie člena Bankovej rady NBS je šesť rokov.

Vladimír Dvořáček pôsobí v Národnej banke Slovenska v pozícii výkonného riaditeľa útvaru dohľadu nad finančným trhom od 1. júla 2010, členom Bankovej rady NBS je od 2. apríla 2014.

Životopis Vladimíra Dvořáčka

Vladimír Dvořáček

Jana Kováčová
vedúca oddelenia komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.