en en

Vladimír Dvořáček bude novým členom Bankovej rady NBS

Vláda Slovenskej republiky dnes (19. februára 2014) vymenovala za člena Bankovej rady NBS Ing. Vladimíra Dvořáčka s účinnosťou od 2. apríla 2014.

Vladimír Dvořáček pracuje v centrálnej banke od roku 2010 na pozícii výkonného riaditeľa útvaru dohľadu nad finančným trhom.

Vladimír Dvořáček

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.