en en

Vo finále Súťaže pre študentov Generácia €uro uspeli študenti Gymnázia Grösslingova v Bratislave

Národná banka Slovenska dnes (4. apríla 2013) usporiadala národné finálové kolo stredoškolskej súťaže Eurosystému s názvom Generácia €uro – Súťaž pre študentov. Do národného finálového kola postúpilo päť študentských tímov z gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska.
Víťazným tímom sa stal tím študentov Gymnázia Grösslingova v Bratislave, ktorého členmi boli Šimon Tran, Ondrej Garaj, Albert Flak, Filip Klein a Jakub Polák pod vedením Viery Babišovej. Druhé miesto obsadili súťažiaci Gymnázia Villiama Paulínyho-Tótha v Martinena treťom mieste sa umiestnili študenti Obchodnej akadémie v Martine. Súťaže sa zúčastnili aj študenti Obchodnej akadémie z Ružomberka a Gymnázia M.R. Štefánika z Nového Mesta nad Váhom. Ceny študentom odovzdal viceguvernér NBS Ján Tóth. Počas slávnostného odovzdávania cien vyzdvihol viceguvernér nezastupiteľnú úlohu učiteľov stredných škôl v tomto projekte s tým, že ich nasadenie a prístup pri príprave na súťaž Generácia €uro boli vysoko profesionálne.

Študenti vo finálovom kole prezentovali pred odbornou porotou Národnej banky Slovenska (NBS) svoje fiktívne rozhodnutie o menovej politike Eurosystému. Slovenskí študenti sa tak spolu s rovesníkmi z 11 krajín eurozóny vžili do úlohy guvernérov centrálnych bánk Eurosystému a stali sa súčasťou vzdelávacej iniciatívy Európskej centrálnej banky (ECB) a národných centrálnych bánk Eurosystému.

Pre národný víťazný tím z bratislavského Gymnázia Grösslingova sa dnešným finále otvára brána do európskeho finančného centra – do Frankfurtu nad Mohanom, ktorý je aj sídlom Európskej centrálnej banky. Všetky národné tímy z 11 krajín eurozóny sa stretnú s prezidentom ECB Mariom Draghim a svojimi národnými guvernérmi, porovnajú si navzájom sily v rôznych súťažiach a budú mať taktiež možnosť objavovať skryté tajomstvá mesta Frankfurt.

Ako povedal Ondrej Garaj z víťazného tímu, motiváciou pre prihlásenie sa do súťaže bol jej medzinárodný rozmer. „Keďže väčšina z nás chce študovať v zahraničí, považovali sme za prínos súťaže získanie skúseností, ktoré budú mať váhu v budúcnosti pre našu kariéru. Takýto úspech sme však nečakali.“ Podľa neho bolo veľmi náročné zosynchronizovať na začiatku celý tím a rozdeliť si úlohy na napísanie eseje, či prípravu prezentácie tak, aby viedli k spoločnému výsledku. „V škole sme zatiaľ žiadnu ekonómiu ani ekonomické predmety nemali, všetko sme si na súťaž museli naštudovať a naučiť sa. Študovali sme Mesačné bulletiny NBS a sledovali najnovšie správy zo sveta,“ skonštatoval Ondrej Garaj. Študenti celého tímu by sa chceli v budúcnosti venovať štúdiu ekonómie.

Informácia o projekte Generácia €uro

Cieľom projektu Generácia €uro je zvýšiť povedomie o Európskej centrálnej banke a Eurosystéme vysvetlením ich úloh a aktivít. Je to príspevok ECB a národných centrálnych bánk k  finančnému vzdelávaniu.

Súťaž sa oficiálne začala 1. novembra 2012. Od tohto dátumu sa mohli tímy študentov zaregistrovať do prvého kvízového kola prostredníctvom internetovej stránky www.generaciaeuro.sk.

Cieľovou skupinou súťaže boli tímy 16 až 19-ročných študentov eurozóny (5 študentov + 1 učiteľ). V rámci samotnej súťaže mali študenti možnosť nahliadnuť do zákulisia rokovaní Rady guvernérov Európskej centrálnej banky a prijímania dôležitých rozhodnutí o úrokových sadzbách. Národní víťazi získali hodnotné ceny, ktoré pre nich pripravila Národná banka Slovenska.

Súťaž pre študentov Generácia €uro pozostávala z troch úrovní.

Prvou bol on-line kvíz, v ktorom sa odpovedalo na otázky týkajúce sa ECB a Eurosystému, úlohy peňazí, cenovej stability a menovej politiky. Kvíz mal tri úrovne náročnosti. Prvé kolo absolvovalo 110 tímov z celého Slovenska, čo je druhý najvyšší počet po Španielsku. 43 najúspešnejších tímov postúpilo do druhého kola, ktorým bolo vypracovanie eseje. V eseji súťažný tím predpovedal a zdôvodnil rozhodnutie Rady guvernérov ECB o úrokových sadzbách. Z tejto úrovne postúpilo do finálového kola päť najlepších tímov z celého Slovenska.

Finále pozostávalo z prezentácie rozhodnutia o úrokových sadzbách a zdôvodnenia tohto rozhodnutia pred odbornou porotou v Národnej banke Slovenska. Obhajoba bola založená na aktívnom zapájaní študentov do obhajoby a diskusie, pričom porota hodnotila prezentované rozhodnutie o menovej politike, argumentáciu, koncept, dodržanie časového limitu prezentácie, úroveň a kvalitu prezentácie, komunikačné schopnosti a zapájanie všetkých členov tímu do prezentácie.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Podrobnejšie informácie o súťaži sú k dispozícii aj na stránke http://www.generaciaeuro.sk/.

Víťazný tím

Všetci účastníci

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.