en en

Vo finále Súťaže pre študentov Generácia €uro uspeli študenti Gymnázia J. M. Hurbana z Čadce

Národná banka Slovenska dnes (14. marca 2014) usporiadala národné finálové kolo stredoškolskej súťaže Eurosystému s názvom Generácia €uro – Súťaž pre študentov. Do národného finálového kola postúpilo päť študentských tímov z gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska.

Víťazným tímom sa stal tím študentov z Gymnázia J. M. Hurbana z Čadce, ktorého členmi boli Veronika Kubašková, Alena Pajerová, Peter Bytčanek, Kristína Matláková a Lucia Mráziková pod vedením Evy Moskaľovej.

Druhé miesto obsadili študenti z Gymnázia Andreja Kmeťa z Banskej Štiavnice a na treťom mieste sa umiestnili študenti zo Spojenej školy Tvrdošín – SPŠ TIS. Finále súťaže sa zúčastnili aj študenti zo Spojenej školy Tvrdošín – Obchodná akadémia a zo Súkromného gymnázia Žilina.

Ceny študentom odovzdala generálna riaditeľka odboru ekonomických a menových analýz NBS a zároveň predsedníčka poroty Renáta Konečná. Počas slávnostného odovzdávania cien vyzdvihla nadšenie a profesionalitu tímov pri spracovávaní náročnej odbornej problematiky.

Študenti dnes vo finálovom kole prezentovali pred odbornou porotou svoje fiktívne rozhodnutie o menovej politike Eurosystému. Slovenskí študenti sa tak spolu s rovesníkmi z 12 krajín eurozóny vžili do úlohy guvernérov centrálnych bánk Eurosystému a stali sa súčasťou spoločnej iniciatívy Európskej centrálnej banky (ECB) a národných centrálnych bánk Eurosystému.

Pre národný víťazný tím z Gymnázia J. M. Hurbana z Čadce sa dnešným finále otvára brána do európskeho finančného centra – do Frankfurtu nad Mohanom, ktorý je aj sídlom Európskej centrálnej banky. Všetky národné tímy z 12 krajín eurozóny sa stretnú s prezidentom ECB Mariom Draghim a svojimi národnými guvernérmi, zmerajú si navzájom sily v rôznych súťažiach a budú mať taktiež možnosť objavovať skryté tajomstvá mesta Frankfurt.

Ako povedala pani učiteľka Eva Moskaľová z víťazného Gymnázia J. M. Hurbana z Čadce, je to pre ňu ďalšia učiteľská nobelovka a pre študentov dobrý základ pre štúdium na vysokej škole.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Víťazný tím

Všetci účastníci

Informácia o projekte Generácia €uro

Cieľom projektu Generácia €uro je zvýšiť povedomie o Európskej centrálnej banke a Eurosystéme vysvetlením ich úloh a aktivít. Je to príspevok ECB a národných centrálnych bánk k  finančnému vzdelávaniu.

Súťaž sa oficiálne začala 1. októbra 2013. Od tohto dátumu sa mohli tímy študentov zaregistrovať do prvého kvízového kola prostredníctvom internetovej stránky www.generaciaeuro.sk.

Cieľovou skupinou súťaže boli tímy 16 až 19-ročných študentov eurozóny (5 študentov + 1 učiteľ). V rámci samotnej súťaže mali študenti možnosť nahliadnuť do zákulisia rokovaní Rady guvernérov Európskej centrálnej banky a prijímania dôležitých rozhodnutí o úrokových sadzbách. Národní víťazi získali hodnotné ceny, ktoré pre nich pripravila Národná banka Slovenska.

Súťaž pre študentov Generácia €uro pozostávala z troch úrovní.

Prvou bol on-line kvíz, v ktorom sa odpovedalo na otázky týkajúce sa ECB a Eurosystému, úlohy peňazí, cenovej stability a menovej politiky. Kvíz mal tri úrovne náročnosti. Prvé kolo absolvovalo 120 tímov z celého Slovenska. 55 najúspešnejších tímov postúpilo do druhého kola, ktorým bolo vypracovanie eseje. V eseji súťažné tímy predpovedali a zdôvodňovali rozhodnutie Rady guvernérov ECB o úrokových sadzbách. Z tejto úrovne postúpilo do finálového kola päť najlepších tímov z celého Slovenska.

Finále pozostávalo z prezentácie rozhodnutia o úrokových sadzbách a zdôvodnenie tohto rozhodnutia pred odbornou porotou v Národnej banke Slovenska. Obhajoba bola založená na aktívnom zapájaní sa študentov do obhajoby a diskusie, pričom porota hodnotila prezentované rozhodnutie o menovej politike, argumentáciu, koncept, dodržanie časového limitu prezentácie, úroveň a kvalitu prezentácie, komunikačné schopnosti a zapájanie všetkých členov tímu do prezentácie.

Podrobnejšie informácie o súťaži sú k dispozícii aj na stránke www.generaciaeuro.sk.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.