en en

Vo Frankfurte bola odhalená nová bankovka 10 €

● Nová bankovka 10 € série Európa bude uvedená do obehu 23. septembra 2014, takže všetky zainteresované strany budú mať dostatok času pripraviť sa na jej plynulé zavedenie.

● Nová bankovka 10 € sa bude dať ľahko rozpoznať, pretože sa podobá bankovke 10 € prvej série. Dizajn bankovky využíva pokrok dosiahnutý v technológii výroby bankoviek, vďaka čomu je bankovku ešte ťažšie sfalšovať. Zároveň bude aj trvácnejšia.

● Bankovky série Európa sa zavádzajú postupne v priebehu niekoľkých rokov.

● Eurové bankovky sú hmatateľným symbolom Európskej únie. Euro v súčasnosti používa 334 miliónov ľudí v 18 krajinách eurozóny.

Člen Výkonnej rady ECB Yves Mersch dnes odhalil novú bankovku 10 € a oznámil, že bude uvedená do obehu 23. septembra 2014. V tejto súvislosti uviedol: „Dvanásť rokov po zavedení eurových bankoviek a mincí je ľahké považovať ich za samozrejmosť a zabudnúť na to, akým ambicióznym, či dokonca odvážnym projektom zavedenie eura vlastne bolo. Jednotná mena pomohla spojiť milióny Európanov, so všetkými našimi osobitosťami, a eurové bankovky a mince sa stali hmatateľným symbolom nášho odhodlania podporovať Európsku úniu. Keď hovoríme „Euro. Naša mena“, tak to tak naozaj myslíme!“

Hoci sa nová bankovka 10 € podobá na prvú verziu vydanú v roku 2002, bola vynovená a vybavená niekoľkými novými a zdokonalenými ochrannými prvkami. Rovnako ako nová bankovka 5 €, aj táto bankovka má vo vodoznaku a holograme portrét Európy, postavy z gréckej mytológie, po ktorej bol pomenovaný náš kontinent.

Počas slávnostného odhalenia Yves Mersch tiež uviedol: „Dnešný deň je zároveň príležitosťou vyzdvihnúť dôležitosť zachovania dôvery obyvateľov v euro. Jedným z hlavných dôvodov na zavedenie novej série bankoviek je zabezpečiť, aby ich všetci ľudia mohli aj naďalej používať s úplnou dôverou.“

Popri portréte Európy v holograme a vodoznaku bankovky obsahujú aj smaragdové číslo, ktoré pri naklonení mení farbu zo smaragdovozelenej na tmavomodrú. Bankovky 5 € a 10 € série Európa sú vďaka nánosu ochrannej vrstvy ešte odolnejšie. To znamená, že bankovky nebude potrebné vymieňať tak často, čím sa znížia náklady a nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Eurosystém postupom času zavedie zdokonalenú verziu všetkých eurových bankoviek, vo vzostupnom poradí.

Eurosystém podniká kroky na podporu adaptácie zariadení na spracovanie hotovosti a overovanie pravosti bankoviek pred septembrovým termínom zavedenia. Majiteľom takýchto zariadení sa v rámci príprav na novú bankovku 10 € odporúča čo najskôr kontaktovať ich dodávateľov a výrobcov (viac informácií na stránke http://www.nove-eurobankovky.eu/Priamy-prístup/Partneri).

Kontaktnou osobou pre médiá je Elodie Lafitte Nowodazkij, tel.: +49 69 1344 7390.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.