en en

Všetko čosi stojí, aj pomoc centrálnych bánk ekonomike počas kríz

  • Centrálne banky nákupmi dlhopisov ochránili ľudí a ekonomiku v čase pandémie
  • Slovenská  vláda vďaka našej podpore ušetrila ku koncu minulého roka kumulatívne 1,1 miliardy eur a do konca roku 2030 dosiahnu tieto úspory 3,7 mld. eur
  • Odvrátenou stránkou je, že pri rastúcich sadzbách tieto nákupy centrálnym bankám generujú straty  
  • NBS aj napriek hospodárskej strate vo výške 156 miliónov eur znížila prevádzkové náklady o 5%
  • Do štátneho rozpočtu sme formou zrážkovej dane odviedli 58 miliónov eur, čo je viac ako rok predtým
  • Zároveň sme pokračovali v znižovaní záporného vlastného imania o 43 miliónov eur

Straty centrálnych bánk sú „odvrátenou stranou mesiaca“ podpory v ťažkých časoch

Počas uplynulých turbulentných rokov bolo nevyhnutné, aby sme niekoľkokrát rozprestreli záchrannú sieť. Bez nej by mal dnes finančný sektor, podniky a vlády problémy, z ktorých by sme sa dostávali roky. V niektorých prípadoch by tieto problémy boli pre mnohých likvidačné. Milióny ľudí by prišlo o prácu a úspory. Pomoc z našej strany sa dá pekne ilustrovať na tom, koľko naša vláda vďaka nízkym úrokovým sadzbám a našim programom nákupu aktív ušetrila:

K začiatku tohto roka dosahujú úspory vlády v kumulatívnom vyjadrení približne 1,1 miliardy eur. V roku 2030 tieto úspory dosiahnu približne 3 miliardy 700 miliónov eur (čo sú približne 4% HDP Slovenska). Tieto čísla hovoria samé za seba. Vplyv programov nákupov aktív na výnosy slovenských vládnych dlhopisov mali a majú zásadný pozitívny vplyv na úspory verejného sektora pri obsluhe dlhu.

Veľmi neštandardné situácie a krízy, vrátane ruskej invázie na Ukrajinu, si vyžiadali mimoriadne a neštandardné riešenia pre upokojenie a posilnenie stability. Cenovej aj finančnej. Každá minca má dve strany, inak povedané – žiadna pomoc ľuďom, ekonomike a vládam nie je zadarmo.

Výkon nášho mandátu je raz sprevádzaný ziskom, a niekedy dočasnými stratami v dôsledku zmeny nastavenia menovej politiky. Pre NBS to znamená, že ku koncu roka 2022 vykázala hospodársku stratu 156 miliónov eur.  

Napriek tomu však NBS do štátneho rozpočtu odviedla viac než v roku 2021, darí sa nám zlepšovať záporné vlastné imanie a zároveň sme znížili prevádzkové náklady o 5 percent.

Súčasné straty centrálnych bánk nie sú príjemnou situáciou. Nevieme, ako dlho bude situácia trvať. Centrálne banky však budú konať tak dlho, ako to bude pre dosiahnutie cenovej stability potrebné.

Ďalšie šoky v zmenách úrokových sadzieb môžu viesť k ďalším stratám, je potrebné pripraviť sa, že to nie je jednorazová záležitosť.

Je to cena, ktorú celá Rada guvernérov vníma ako nevyhnutnú pre ochranu stability a prosperity v Európe. Cenu, ktorú sme ochotní a schopní zaplatiť ako výmenu za budúci úspech ľudí a ekonomiky.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.