en en

Všetky dokumenty na jednom mieste a v bezpečí

Mať prehľad vo všetkých dokumentoch, vždy vedieť kde čo nájdem a hlavne vytvoriť efektívny systém práce s nimi. To je asi predstava každej organizácie. Národná banka Slovenska (NBS) chce byť jednou z nich a preto vyhlasuje verejné obstarávanie na dodanie Systému pre správu dokumentov (dokument manažment system – DMS).

Národná banka Slovenska je modernou inštitúciou, ktorá napreduje vo svojej digitalizácii. Jedným z krokov v tejto oblasti je aj vytvorenie centrálneho úložiska dokumentov (dokument manažment system -DMS).

Nový systém by mal zabezpečiť, že všetky dokumenty banky budú pod „jednou strechou“ a na jednom mieste a práca s nimi bude mať jednotné pravidlá. Ide o prelomový krok, ktorý zabezpečí efektívny prístup k práci s dokumentmi a možnosť integrácie z iných agendových systémov. Každý dokument, či už pôjde o zmluvu, poznámky, správu, alebo hlásenie, či žiadosť, bude uložený s presne stanovenými pravidlami na jednom mieste. Samozrejme že sa bude dbať na bezpečnosť, a to zriadením rôznych úrovní prístupu k jednotlivým dokumentom, ich zabezpečenia a zverejňovania.

Okrem zvýšenia prehľadnosti, bezpečnosti a zjednodušenia systému dôjde najmä k zvýšeniu digitalizácie a teda k zníženiu potreby tlače dokumentov.

Súčasťou projektu by malo byť aj rozšírenie existujúcich služieb elektronickej podateľne na prijímanie dokumentov cez webový formulár z externého prostredia, či už zo strany verejnosti, či dohliadaných a spolupracujúcich subjektov. V NBS tak bude komunikácia rýchlejšia, efektívnejšia a ekologickejšia.

Zákazka je zložená z dvoch častí, pričom o dodanie každej z nich sa môže uchádzať iný záujemca. Prvou je dodanie Informačného systému pre správu dokumentov (DMS) a druhou je rozšírenie informačného systému registratúry (eOffice ERM).

Svoje ponuky na realizáciu zákazky môžu záujemci predkladať najneskôr do 03. júla 2023.