en en

Vstup Litvy do eurozóny a výmena litovskej meny

Národná banka Slovenska informuje, že 1. januára 2015 sa počet krajín eurozóny rozšíri o Litvu. V tento deň euro nahradí litovskú menu litas v pevnom výmennom kurze

1 € = 3,45280 LTL

Počas prvých dvoch týždňov nového roka budú v Litve v obehu obidve meny, pričom pri platbách sa hotovosť bude vydávať v eurách. Litas prestane byť zákonným platidlom
16. januára 2015.

Litovský litas budú v Litve bezplatne vymieňať do 1. marca 2015 pošty, do 30. júna 2015 komerčné banky a centrálna banka Litvy bude bankovky a mince litovského litas bezplatne vymieňať v neobmedzenom množstve a bez časového obmedzenia.

Národná banka Slovenska a ostatné národné centrálne banky krajín eurozóny budú litovské bankovky bezplatne vymieňať od 1. januára do 28. februára 2015. Národná banka Slovenska bude litovské bankovky vymieňať na svojom pracovisku v Bratislave (do výšky 1 000 eur na osobu alebo transakciu za deň).

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného odd.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.