en en

Vstup Lotyšska do eurozóny a výmena lotyšskej meny

Národná banka Slovenska informuje, že 1. januára 2014 sa počet krajín eurozóny rozšíri o Lotyšsko.

V tento deň euro nahradí lotyšskú menu lats v pevnom výmennom kurze 1 € = 0,702804 LVL.

Počas prvých dvoch týždňov nového roka budú v Lotyšsku v obehu obidve meny, pričom pri platbách sa hotovosť bude vydávať v eurách. Lats prestane byť zákonným platidlom 15. januára 2014.

Lotyšský lats budú v Lotyšsku bezplatne vymieňať do 31. marca 2014 pošty, do 30. júna 2014 komerčné banky a centrálna banka Lotyšska – Latvijas Banka – bude bankovky a mince lotyšského latsu bezplatne vymieňať v neobmedzenom množstve a bez časového obmedzenia.

Národná banka Slovenska a ostatné národné centrálne banky krajín eurozóny budú bankovky lotyšského latsu bezplatne vymieňať od 2. januára do 28. februára 2014. Národná banka Slovenska bude lotyšské bankovky vymieňať len na svojom pracovisku v Bratislave (do výšky 1 000 eur na osobu/transakciu za deň).

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.