en en

Vyhlásenie ESMA k prístupu dohľadu k implementácii ustanovení o odkupe (buy-in) podľa nariadenia CSDR

Dňa 17.12.2021 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) zverejnil na svojom webovom sídle verejné vyhlásenie týkajúce sa prístupu dohľadu k implementácii ustanovení o povinnom odkupe (buy-in) podľa nariadenia CSDR.

ESMA vydal toto vyhlásenie vzhľadom na očakávané odloženie ustanovení o povinnom odkupe (buy-in) a s cieľom vyhnúť sa prípadným dodatočným nákladom spojeným s akoukoľvek dodatočnou neskoršou zmenou systémov a procesov účastníkov trhu. ESMA očakáva, že príslušné orgány dohľadu na národnej úrovni nebudú prioritizovať dohľadové činnosti týkajúce sa uplatňovania režimu povinného odkupu. Národná banka Slovenska sa s týmto prístupom ESMA stotožňuje.

Verejné vyhlásenie nájdete na webovom sídle ESMA.

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.