en en

Vyhlásenie o dodržiavaní celosvetového kódexu správania na devízových trhoch

  • vyhlásenie o dodržiavaní kódexu vydalo všetkých 29 centrálnych bánk ESCB
  • všetkých 29 centrálnych bánk ESCB vyzýva účastníkov devízových trhov, aby tento kódex dodržiavali

Všetky centrálne banky Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) sú pevne odhodlané podporovať a presadzovať dodržiavanie celosvetového kódexu správania na devízových trhoch (kódex). Sedem centrálnych bánk ESCB vrátane Národnej banky Slovenska dnes vydalo vyhlásenie o dodržiavaní kódexu, a nasledovali tak 22 centrálnych bánk ESCB, ktoré rovnaký záväzok prijali v novembri 2017 a vo februári 2018. Vydaním tohto vyhlásenia všetky centrálne banky ESCB demonštrujú svoj záväzok dodržiavať zásady kódexu pri vykonávaní činností účastníka devízových trhov, pričom sa zaručujú, že ich interné postupy a procesy budú v súlade so zásadami kódexu. Týmto vyhlásením o dodržiavaní záväzku zdôrazňujú význam zásad kódexu pri podpore integrity a efektívneho fungovania veľkoobchodného devízového trhu. Aby bolo možné v plnej miere dosiahnuť ciele kódexu, centrálne banky ESCB budú naďalej povzbudzovať všetkých účastníkov na devízových trhoch, aby kódex dodržiavali.

Vyhlásenie o dodržiavaní záväzku dnes vydávajú tieto centrálne banky ESCB: Bulharská národná banka, Bank of Greece, Banque de France, Hrvatska narodna banka, Central Bank of Malta, Banka Slovenije a Národná banka Slovenska.

Poznámka:

ESCB sa skladá z ECB a národných centrálnych bánk (NCB) všetkých členských štátov EÚ, bez ohľadu na to, či prijali euro:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Bulharská národná banka, Česká národní banka, Danmarks Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Hrvatska narodna banka, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti Bank, Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banco de Portugal, Banca Naţională a României, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska, Suomen Pankki – Finlands Bank, Sveriges Riksbank, Bank of England a Európska centrálna banka.

VYHLÁSENIE O DODRŽIAVANÍ CELOSVETOVÉHO KÓDEXU SPRÁVANIA NA DEVÍZOVÝCH TRHOCH [.pdf, 49.9 kB]

Webové sídlo FX GC

Zdroj: ESCB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.