en en

Vyjadrenie guvernéra NBS Jozefa Makúcha k správe o úmrtí autora slovenských bankoviek Jozefa Bubáka

Správa o úmrtí akademického maliara Jozefa Bubáka, autora slovenských bankoviek sa mňa osobne ako aj mojich kolegov v Národnej banke Slovenska hlboko dotkla. Skon mimoriadneho umelca a človeka som prijal s hlbokým zármutkom.

Pred dvadsiatimi rokmi stál spolu s mojimi kolegami pri zrode slovenskej meny, spolupracovali sme spolu nielen v rokoch deväťdesiatych, ale na jeseň tohto roka sme mali pripravený aj spoločný projekt k 20. výročiu vzniku slovenskej meny. Napriek tomu, že na Slovensku používame už piaty rok spoločnú európsku menu, prácu autora slovenských bankoviek si budeme hlboko vážiť navždy, navždy bude súčasťou histórie nielen centrálnej banky, ale celej našej krajiny.

Jozef Makúch
guvernér NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.