en en

Vyjadrenie guvernéra NBS Petra Kažimíra k novej stratégii menovej politiky ECB

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) 8. júla 2021 zverejnila svoju novú stratégiu menovej politiky, ktorá je výsledkom 18-mesačnej revízie a má pripraviť ECB na budúce výzvy.

Bol to nevyhnutný vývoj, ktorý bol žiaduci. Prepracovanie stratégie posilní našu schopnosť strážiť a napĺňať hlavný cieľ – udržanie cenovej stability v eurozóne,“ povedal Peter Kažimír, guvernér slovenskej centrálnej banky (NBS) a člen Rady guvernérov ECB.

V novej stratégii sa jasne hovorí, že stabilita sa najlepšie udržiava pri inflačnom cieli na úrovni 2 %. Naším záväzkom je symetrický cieľ, čo znamená, že Rada guvernérov považuje záporné aj kladné odchýlky od tohto cieľa za rovnako nežiaduce.

V posledných rokoch sa zakorenila nízka inflácia, no naša prepracovaná stratégia hovorí, že to v budúcnosti nedovolíme. Dosiahnuť tento cieľ tiež znamená, že inflácia môže občas mierne a prechodne prekročiť 2 %.

Cieľ politiky je jasný a jednoduchý. Zrozumiteľnosť tohto cieľa posilní náš súbor nástrojov a podporí ukotvenie želaných inflačných očakávaní.

Štrukturálne zmeny zaznamenané v posledných dvoch desaťročiach mali zásadný vplyv na hospodárstvo eurozóny, pričom táto transformácia sa ani zďaleka nekončí.

Odolnosť Európy preveria digitalizácia, starnutie populácie a výrazne pomalší rast produktivity sprevádzané stále intenzívnejšími dôsledkami klimatických zmien.

Revízia tiež pomohla lepšie pochopiť závažnosť neúplnej inštitucionálnej architektúry v eurozóne. Ide o značné obmedzenie, keď je potrebné tlmiť rôzne šoky ovplyvňujúce našu ekonomiku.

V rámci nášho mandátu splníme svoju úlohu, a pomôžeme Európanom prispôsobiť sa.
V čase tejto hlbokej transformácie, ktorá sa prejavila nízkymi úrokovými sadzbami, sme museli reagovať odvážne a rázne. Táto stratégia sa javí ako správna odpoveď,
“ uviedol Kažimír.

NBS Governor comments on the ECB’s new monetary policy strategy (EN)

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.