en en

Výmena cudzích mien

Národná banka Slovenska (NBS) každoročne pred začiatkom dovolenkovej sezóny odporúča, aby si dovolenkári vopred overili, či si bankovky alebo mince krajiny do ktorej vycestujú, môžu spätne vymeniť v niektorej z bánk na Slovensku.

Viaceré cudzie meny frekventovaných dovolenkových destinácií (napr. egyptské libry, turecké líry, tuniské dináre a pod.) nevymieňa ani centrálna banka, ani ich spravidla nie je možné zameniť v bankách alebo zmenárňach na území SR, ale len v krajinách, kde tieto meny platia.

NBS pripomína, že neposkytuje žiadne zmenárenské služby – cudziu menu od verejnosti nenakupuje ani nepredáva, a tiež nezamieňa poškodené platidlá cudzích mien.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.