en en

Výmena cyperskej a maltskej meny

Národná banka Slovenska vzhľadom na rastúci počet otázok na podmienky výmeny hotovostných maltských lír (MTL) a cyperských libier (CYP) považuje za potrebné informovať verejnosť, že v súvislosti so vstupom Malty a Cypru do eurozóny 1. januára 2008 tieto národné meny zanikli.

Konverzný kurz maltskej líry voči euru: 1 EUR=0,4293 MTL
Konverzný kurz cyperskej libry voči euru: 1 EUR=0,585274 CYP

Obdobie duálneho obehu na Malte, t.j. možnosť platby v hotovosti okrem eur aj maltskými bankovkami a mincami, potrvá do konca januára 2008. Rozdiel medzi zaplatenou sumou v lírach a cenou nákupu však pokladníci vydávajú už len v eurách. Od 1. februára 2008 bude možné platiť len eurovými bankovkami a mincami. V bezhotovostnom styku sa používa výlučne euro, a to od 1. januára 2008.

Bezplatná výmena bankoviek a mincí na Malte v komerčných bankách potrvá 3 mesiace, teda do 31. marca 2008. Po tomto termíne bude možné maltské líry zameniť len v centrálnej banke Malty. Centrálna banka Malty (Central Bank of Malta) bude maltské bankovky za eurá vymieňať desať rokov od skončenia duálneho obehu, t. j. do 31. januára 2018 a mince ešte dva roky od skončenia duálneho obehu, t.j. do 31. januára 2010.
Ďalšie informácie o zavedení meny euro na Malte sú dostupné na internetových stránkach www.euro.gov.mt alebo www.centralbankmalta.com.

Obdobie duálneho obehu na Cypre, t.j. možnosť platby v hotovosti okrem eur aj cyperskými librami, potrvá rovnako ako na Malte, do konca januára 2008. Rozdiel medzi zaplatenou sumou v librách a cenou nákupu však pokladníci vydávajú už len v eurách. Od 1. februára 2008 bude možné platiť len eurovými bankovkami a mincami. V bezhotovostnom styku sa používa výlučne euro, a to od 1. januára 2008. Bezplatná výmena bankoviek a mincí na Cypre v komerčných bankách potrvá 6 mesiacov, a to do 30. júna 2008. Po tomto termíne bude možné cyperské libry zameniť len v centrálnej banke na Cypre. Centrálna banka Cypru (Central Bank of Cyprus) bude cyperské bankovky za eurá vymieňať desať rokov od zavedenia eura, t.j. do 31.12.2017 a mince ešte dva roky, t.j. do 31.12.2009.
Ďalšie informácie o zavedení meny euro na Cypre sú dostupné na internetových stránkach www.euro.cy alebo www.centralbank.gov.cy.

Národná banka Slovenska v tejto súvislosti opakovane upozorňuje, že nevykonáva žiadne zmenárenské služby a že zaniknutú maltskú a cyperskú menu, ani žiadnu inú platnú alebo zaniknutú cudziu menu, nenakupuje ani nepredáva.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.