en en

Výmena slovenských bankoviek v bankách

Národná banka Slovenska (NBS) pripomína verejnosti, že na výmenu slovenských bankoviek v bankách zostáva už len necelý mesiac. Povinnosť všetkých bánk vymieňať slovenské bankovky sa končí 31. decembra 2009. Po tomto termíne bude možné slovenské bankovky vymeniť za eurá len v Národnej banke Slovenska, NBS bude slovenské bankovky vymieňať bez časového obmedzenia.
Slovenské mince Národná banka Slovenska vymieňa do konca roku 2013.
Výmena slovenských bankoviek a mincí za eurá je bezplatná, NBS a banky však môžu požadovať, aby bankovky a mince boli pri výmene roztriedené podľa ich nominálnych hodnôt.

NBS pripomína, že pri výmene slovenských bankoviek a mincí, ktorých súhrnná hodnota presahuje 15 000 EUR, majú banky a NBS právo požadovať, aby bola výmena vopred písomne oznámená najmenej jeden pracovný deň vopred.

Štatistické údaje:

  • V obehu ešte zostalo viac ako 21 mil. kusov bankoviek a 396,7 mil. kusov mincí.
  • Od začiatku roku 2009 do 30. novembra 2009 sa z obehu vrátilo 111,2 mil. kusov bankoviek a viac ako 232,2 mil. kusov obehových mincí.
  • Objem hotovosti, ktorý bol stiahnutý predstavuje k 30. novembru 2009 viac ako 150 mld. Sk, t.j. 96,8 % z hodnoty štandardného obehu (k 31. 12. 2007).
  • Od 1. 1. 2008 do 30. 11. 2009 bolo zničených 292 mil. kusov slovenských bankoviek a 358 mil. kusov slovenských obehových mincí.

Podrobnejšie údaje o vývoji hodnoty obehu od 31. 12. 2008 do 30. 11. 2009 sú uvedené v tabuľke:

Dátum

Hodnota slovenských korún v obehu *

Hotovosť stiahnutá z obehu (% z obehu k 31.12.2007)

31. 12 .2008

77 642 407 277 Sk

50 %

2. 1. 2009

72 452 577 284 Sk

53 %

3. 1. 2009

69 546 245 662 Sk

55 %

4. 1. 2009

66 452 416 817 Sk

57 %

5. 1. 2009

63 358 083 103 Sk

59 %

6. 1. 2009

60 238 140 921 Sk

61 %

7. 1. 2009

55 824 694 277 Sk

64 %

8. 1. 2009

51 638 755 947 Sk

67 %

9. 1. 2009

47 961 062 190 Sk

69 %

12. 1. 2009

43 033 842 901 Sk

72 %

13. 1. 2009

39 311 419 089 Sk

75 %

14. 1. 2009

36 704 013 129 Sk

76 %

15. 1. 2009

34 366 738 066 Sk

78 %

16. 1. 2009

32 070 738 824 Sk

79 %

23. 1. 2009

21 129 818 015 Sk

86 %

31. 1. 2009

16 291 819 110 Sk

90 %

6. 2. 2009

13 035 930 405 Sk

92 %

28. 2. 2009

8 432 533 780 Sk

95 %

6. 3. 2009

8 089 152 370 Sk

95 %

6. 4. 2009

7 017 709 260 Sk

95,5 %

7. 5. 2009

6 450 093 199 Sk

95,8 %

29. 5. 2009

6 122 684 600 Sk

96,1 %

16. 6. 2009

5 909 740 278 Sk

96,1 %

30. 6. 2009

5 733 725 666 Sk

96,4 %

30. 11. 2009

5 007 784 499 Sk

96,8 %

Poznámka: * V hodnote slovenských korún v obehu je zahrnutá aj hodnota pamätných mincí

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.