en en

Výmena slovenských korún v NBS

Národná banka Slovenska (NBS) pripomína, že slovenské bankovky bude vymieňať, na rozdiel od ostatných bánk, bez časového obmedzenia, i po niekoľkých rokoch. Preto nie je nevyhnutné, aby sa občania s výmenou priamo v NBS ponáhľali ešte do konca mesiaca. Slovenské mince bude NBS zamieňať až do konca roka 2013.

NBS termíny výmeny pripomína preto, aby verejnosť v predvianočnom zhone zbytočne nestrácala čas čakaním na výmenu, ktorú môže pohodlnejšie a bezplatne uskutočniť v centrálnej banke aj po novom roku.

Povinnosť všetkých ostatných bánk vymieňať korunové bankovky končí 31. decembra 2009. Po tomto termíne bude možné slovenskú menu vymeniť za eurá len v Národnej banke Slovenska.

  • Výmena slovenských bankoviek a mincí za eurá je a bude bezplatná, NBS a banky však môžu požadovať, aby bankovky a mince boli pri výmene roztriedené podľa ich nominálnych hodnôt.
  • Pri výmene slovenských bankoviek a mincí, ktorých súhrnná hodnota presahuje 15 000 EUR, majú banky a NBS právo požadovať, aby bola výmena vopred písomne oznámená najmenej jeden pracovný deň vopred.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.