en en

Výmena slovenských mincí sa skončila

Štvrtok 2. január 2014 bol posledným dňom, keď sa dali vymeniť slovenské mince za eurá. Slovenské mince vymieňala Národná banka Slovenska (NBS) na všetkých svojich pracoviskách od zavedenia eura v SR až do 2. januára 2014.

 • NBS od zavedenia eura vymenila 238,4 mil. kusov slovenských obehových mincí v hodnote takmer 755 mil. Sk.
 • V roku 2013 (vrátane 2.1.2014) NBS vymenila 1,8 mil. kusov slovenských obehových mincí.
 • Za posledný mesiac NBS vymenila 907 tisíc ks slovenských obehových mincí, čo je približne polovica objemu slovenských obehových mincí vymenených v roku 2013.
 • Priemerný počet vymenených slovenských obehových mincí v roku 2013 bol 61 ks.
 • Priemerne si jeden klient vymenil 161 Sk.
 • Priemerný počet výmen za 1 deň bol (v roku 2013) 103 výmen.
 • Priemerný počet výmen za poslednú dekádu decembra 2013 bol 402.
 • V posledný deň výmeny (2.1.2014) prebehlo v NBS 766 výmen.
 • V posledný deň výmeny (2.1.2014) NBS vymenila 103 tisíc ks slovenských obehových mincí.
 • V posledný deň výmeny (2.1.2014) NBS vymenila 236 tisíc Sk.
 • Najčastejšie vymieňanou mincou bola 2-korunová minca, ktorej NBS vymenila 54,3 mil. ks.
 • V decembri 2013 (vrátane 2.1.2014) NBS vymenila 907 tisíc ks slovenských obehových mincí, čo je cca 3,7 ton.
 • Nevymenených zostalo 390,5 mil. kusov slovenských obehových mincí, čo je cca  1 400 ton.
 • Hodnota nevymenených slovenských obehových mincí je 716,5 mil. Sk.
 • V obehu zostalo najviac 50 halierových mincí (vzor 1996), a to 122,8 mil. ks.
 • Najväčšiu hodnotu mincí, ktoré zostali v obehu, majú 10-korunové mince, a to 249,1 mil. Sk.
 • Poslednými klientmi, ktorí si na Slovensku vymenili slovenské koruny za eurá boli deti:

9 ročný Filip a 3 ročný Jakub, ktorí priniesli (v sprievode otca) do NBS pokladničku, v ktorej bolo 359,50 Sk.

Slovenské mince, ktoré NBS dostane po 2. januári 2014 poštou, budú vrátené odosielateľovi.

Slovenské bankovky a slovenské pamätné mince vymieňa NBS bez časového obmedzenia.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného odd. NBS

Ukončenie výmeny SK mincí

Ukončenie výmeny SK mincí

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.