en en

Výmena slovenských mincí v bankách

Národná banka Slovenska (NBS) pripomína verejnosti, že na výmenu slovenských mincí v bankách zostáva už len mesiac. Povinnosť všetkých bánk vymieňať korunové mince sa končí 30. júna 2009. Po tomto termíne bude možné slovenské mince vymeniť za eurá len v Národnej banke Slovenska, NBS bude slovenské mince vymieňať do konca roka 2013.

NBS a banky môžu požadovať, aby slovenské bankovky a mince predložené na výmenu boli roztriedené podľa ich nominálnych hodnôt.

NBS pripomína, že pri výmene slovenských bankoviek a mincí, ktorých súhrnná hodnota presahuje 15 000 EUR, majú banky a NBS právo požadovať, aby bola výmena písomne oznámená najmenej jeden pracovný deň vopred.

Výmena slovenských mincí

  • v bankách: do 30. 6. 2009
  • v NBS: do 31. 12. 2013

Výmena slovenských bankoviek

  • v bankách: do 31. 12. 2009
  • v NBS: bez časového obmedzenia

Štatistické údaje:

  • Objem hotovosti, ktorý bol stiahnutý z obehu k 29. máju 2009 predstavuje 96,1% z hodnoty štandardného obehu (k 31. 12. 2007 bolo v obehu 155,15 mld. Sk)
  • V obehu ešte zostalo takmer 23 mil. ks bankoviek (z toho najviac bankoviek v nominálnej hodnote 20 Sk a 100 Sk) a 408,9 mil. ks mincí (z toho najviac 50 hal. mincí a 1 Sk mincí)
  • Za roky 2008 a 2009 bolo zničených viac ako 200 ton bankoviek a viac ako 1 564 ton mincí.

Podrobnejšie údaje o vývoji hodnoty obehu od 31. 12. 2008 do 29. 5. 2009 sú uvedené v tabuľke:

Dátum

Hodnota slovenských
korún v obehu *

Hotovosť stiahnutá z obehu
(% z obehu k 31. 12. 2007)

31. 12. 2008

77 642 407 277 Sk

50 %

2. 1. 2009

72 452 577 284 Sk

53 %

3. 1. 2009

69 546 245 662 Sk

55 %

4. 1. 2009

66 452 416 817 Sk

57 %

5. 1. 2009

63 358 083 103 Sk

59 %

6. 1. 2009

60 238 140 921 Sk

61 %

7. 1. 2009

55 824 694 277 Sk

64 %

8. 1. 2009

51 638 755 947 Sk

67 %

9. 1. 2009

47 961 062 190 Sk

69 %

12. 1. 2009

43 033 842 901 Sk

72 %

13. 1. 2009

39 311 419 089 Sk

75 %

14. 1. 2009

36 704 013 129 Sk

76 %

15. 1. 2009

34 366 738 066 Sk

78 %

16. 1. 2009

32 070 738 824 Sk

79 %

23. 1. 2009

21 129 818 015 Sk

86 %

31. 1. 2009

16 291 819 110 Sk

90 %

6. 2. 2009

13 035 930 405 Sk

92 %

28. 2. 2009

8 432 533 780 Sk

95 %

6. 3. 2009

8 089 152 370 Sk

95 %

6. 4. 2009

7 017 709 260 Sk

95,5 %

7. 5. 2009

6 450 093 199 Sk

95,8 %

29. 5. 2009

6 122 684 600 Sk

96,1 %

Poznámka: * V hodnote slovenských korún v obehu je zahrnutá aj hodnota pamätných mincí


Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.