en en

Výmena slovinských toliarov

Národná banka Slovenska vzhľadom na rastúci počet otázok na podmienky výmeny hotovostných slovinských toliarov (SIT) považuje za potrebné informovať verejnosť, že v súvislosti s pripojením Slovinska k eurozóne 1. januára 2007 národná mena SIT zanikla.

Konverzný kurz slovinského toliara voči euru: 1 EUR = 239,640 SIT

Obdobie duálneho obehu v Slovinsku, t.j. možnosť platiť v hotovosti okrem eur aj toliarovými bankovkami a mincami, potrvá do 14. januára 2007. Rozdiel medzi zaplatenou sumou v toliaroch a cenou nákupu však pokladníci vydávajú už len v eurách. Od 15. januára 2007 bude možné platiť len eurovými bankovkami a mincami. V bezhotovostnom styku sa používa výlučne euro, a to od 1. januára 2007.

Bezplatná výmena toliarových bankoviek a mincí v komerčných bankách v Slovinsku potrvá do 1. marca 2007. Pri výmene hotovosti presahujúcej sumu 1,500 eur môžu banky vyžadovať oznámenie o takejto výmene jeden pracovný deň vopred alebo môžu takúto výmenu, ak nebude oznámená deň vopred, spoplatniť.

Slovinská centrálna banka (Banka Slovenije) bude toliarové mince vymieňať do 31. 12. 2016 a bankovky bez časového obmedzenia.

Ďalšie informácie súvisiace so zavedením eura v Slovinsku sú dostupné na internetovej stránke slovinskej centrálnej banky www.bsi.si .

Národná banka Slovenska v tejto súvislosti opakovane upozorňuje, že nevykonáva žiadne zmenárenské služby pre verejnosť a že zaniknutú slovinskú menu ani žiadnu inú platnú alebo zaniknutú cudziu menu nenakupuje ani nepredáva.

Igor Barát
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
tlačové oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.