en en

Vymenovanie nového člena Bankovej rady NBS

Vláda Slovenskej republiky dnes vymenovala za člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska RNDr. Dušana Jurčáka s účinnosťou od 15. júna 2023.

Viac informácií: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28523/1


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.