en en

Výrazne vyššie, citeľne dlhšie

Dve slovné spojenia, ktoré v krátkosti a výstižne vystihujú očakávaný vývoj inflácie v eurozóne a smerovanie základných úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky. 

O dôvodoch, prečo sme minulý týždeň pristúpili k ďalšiemu zásadnému sprísneniu nastavenia našej menovej politiky, bolo povedané už dostatočne veľa. Reakcia finančných trhov na štvrtkové rozhodnutie a sprievodnú komunikáciu sú dôkazom, že sme boli pochopení. Smerovanie je dané a panuje všeobecná zhoda, že toto smerovanie je potrebné pre ukotvenie budúcich inflačných očakávaní.

Aktuálny pohľad na budúci vývoj inflácie, ktorú aktuálne nevidíme na cieli ani v roku 2025, nám káže veľmi razantne pokračovať a ja som s tým plne stotožnený.  

Dokonca si myslím, že pre skrotenie inflácie bude potrebné nielen sa presunúť do reštriktívného pásma, ale bude tam treba zotrvať oveľa dlhšie.

Ako vysoko so sadzbami zájdeme, dnes nie je možné povedať. Čas a inflácia ukážu.

Turbulencie pokračujú a neistota spojená s budúcim rastom ekonomiky a cien je naďalej veľmi veľká. Recesia, ak príde, bude krátka, mierna a zvládnuteľná. Samotné dočasné ochladenie ekonomiky nebude postačujúce na to, aby sa rast cien upokojil a vrátil sa postupne na želané úrovne. Pre nás to znamená potrebu zvýšiť základnú úrokovú sadzbu výrazne vyššie v porovnaní s dneškom. 

Uvedomujem si, že to pre ľudí, ani pre ekonomiku nie je príjemné a jednoduché, no nedá sa inak. Rozhodnosť pokračovať rázne ďalej si bude treba udržať najmenej celý budúci polrok.

Budúci rok preto nebude jednoduchý. Budeme si požičiavať drahšie. 

Riziká pri ekonomickom raste sú jasne smerom nadol a pri inflácii smerom nahor. K už „etablovaným“ príčinám stojacim za dvojciferným rastom cien sa, žiaľ, pomaly ale isto pridáva aj fiškálna politika. Je skvelé, že sa vlády snažia pomáhať ekonomike, podnikom a ľuďom v týchto neistých časoch. Problémom je, že to nerobia tak, ako je potrebné: adresne, na mieru a dočasne. 

Dnes je drvivá väčšina fiškálnych opatrení príliš všeobecná, nákladná a viac rokov po sebe si ju jednoducho nebudeme môcť dovoliť.

Opatrenia často zasahujú priamo do tvorby cien pre spotrebiteľov. Tieto opatrenia síce tlmia inflačný šok v reálnom čase, ale zároveň roznášajú nákazu vyšších cien do ďalších rokov. Pre infláciu to nie je práve to najlepšie. A ani pre životné prostredie, keďže sa vytráca aj motivácia s energiami šetriť.

Rád by som videl čosi pozitívne. Ktovie, možno vyššie úrokové miery a novoohlásené QT, čiže menšie nákupy vládnych dlhopisov centrálnymi bankami, prinútia vlády k väčšej zodpovednosti a začnú potrebu znižovať svoje dlhy konečne brať vážne.

Je dôležité, aby Európa konala v snahe znižovať zraniteľnosť ekonomiky, aby sa rast životnej úrovne čo najskôr obnovil. ECB si v tomto smere bude robiť svoju robotu dôsledne, tak ako vždy.