en en

Výročná konferencia EIOPA sa bude konať 18. novembra 2015 vo Frankfurte

EIOPA (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkového poistenie zamestnancov) plánuje

5. výročnú konferenciu, ktorá sa bude konať 18. novembra 2015 vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku.

Hlavnou témou podujatia bude zavedenie režimu Solventnosť II od januára 2016. Táto téma mení a zjednocuje pohľad na reguláciu v sektore poisťovníctva v pokrízovom vývoji finančného trhu.

Ďalšou témou konferencie bude vývoj business modelov poisťovní. Najmä internetová ekonomika, vyššia konkurencia, súťaž na európskom voľnom trhu, internacionalizácia a s ňou spojená penetrácia svetových skupín do segmentu poisťovníctva vytvára prirodzený tlak na prispôsobovanie podnikateľskej stratégie.

Posledným okruhom, ktorému sa plánuje tohtoročná konferencia EIOPA venovať je budúcnosť dôchodkového systému v 21. storočí. Demografický vývoj spolu s dlhovekosťou v Európe sú už dlhodobo faktormi, ktoré nútia reformovať poistný sektor v budúcnosti.

EIOPA počíta s účasťou 350 zástupcov z poistného sektora, asociácií, európskych, ale i národných orgánov.

Program konferencie (v anglickom jazyku)

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.