en en

Výsledky online súťaže Spoznaj novú bankovku 20 €

Víťazmi online súťaže Spoznaj novú bankovku 20 €, ktorá prebiehala v termíne od 1. 9.2015 do 17. 9. 2015, sa stali Jakub Kiňa z Prešova, Marek Sitarčík z Námestova a Katarína Kubišová z Považskej Bystrice. Do online kvízu, ktorého cieľom bolo zvýšiť informovanosť verejnosti o nových eurových bankovkách, sa zapojilo takmer 4 000 súťažiacich.

Anonymné žrebovanie troch víťazov súťaže sa uskutočnilo v Národnej banke Slovenska 18. septembra 2015. Výhra bude výhercom odovzdaná počas Dňa otvorených dverí NBS, ktorý sa uskutoční 26. septembra 2015 v sídle NBS na ulici I. Karvaša 1 v Bratislave. Prvý výherca sa bude môcť tešiť z nového mobilného telefónu Iphone6. Výhercovia na druhom a treťom mieste dostanú fotoaparát a  bankovku 10 € v darčekovom balení.

Do súťaže sa mohla zapojiť každá fyzická osoba vo veku od 15 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky.

Nová 20-eurová bankovka, ktorá je v poradí treťou novou bankovkou série Európa, bude uvedená do peňažného obehu v 19 krajinách eurozóny 25. novembra 2015.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.