en en

Výstava Euro - naša mena od zajtra v Košiciach

Zajtra 13. februára 2008 o 14.00 h bude v Košiciach slávnostne otvorená výstava Euro – naša mena.
Výstavu organizuje Ministerstvo financií SR, Národná banka Slovenska a Európska komisia. Ide o druhú výstavu v rámci Slovenska, nakoľko výstava má za sebou už dva úspešné týždne v Bratislave, kde si ju prišlo pozrieť takmer 5000 návštevníkov.

Pre verejnosť bude výstava sprístupnená v Hoteli Centrum, Dom techniky ZVTS, s.r.o. Južná trieda 2/A, a to každý deň od 14. 2. – 27. 2. 2008 v čase od 10.00 – 18.00 h.

Multimediálna, interaktívna putovná výstava Euro – naša mena je určená nielen súčasným a budúcim ekonómom, ale aj širokej verejnosti, ktorej sa bežný život s novou európskou menou bude čoskoro týkať. Návštevníci sa dozvedia viac o problematike prostredníctvom informačných panelov, ale aj kvízov a počítačových hier na dotykových obrazovkách.

Na otázky, ktorých odpovede návštevníci nenájdu na paneloch a obrazovkách, odpovie lektor prítomný na výstave po celý čas jej trvania. Výstava je rozčlenená do 6 tematických celkov.

Návštevník sa oboznámi s históriou udalostí vedúcich k európskej hospodárskej a menovej únii, o základných informáciách a nových príležitostiach, ktoré euro ponúka. Zároveň spozná jednotu i rozmanitosť vo vizuáloch eurových mincí a bankoviek jednotlivých krajín.

Pre deti a mladších návštevníkov bude na výstave pripravený kútik s počítačovými hrami. Výstavu mimo Slovenska videli návštevníci v Belgicku, na Malte a na Cypre.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.