en en

Výstava Fragile v Galérii NBS

Národná banka Slovenska si Svetový deň umenia pripomína otvorením novej výstavy výtvarných diel v Galérii NBS pod názvom Fragile. Prezentácie diel mladých výtvarných talentov na pôde NBS pravidelne pripravuje v spolupráci s VŠVU. Tentokrát vystavujú absolventky a študentky Vysokej školy výtvarných umení svoje diela na témy, ktorých stredobodom je človek. Jeho zraniteľnosť, nestálosť, premenlivosť, ale aj fluidita rodovej identity.

Pod kurátorskou taktovkou Miroslavy Urbanovej sa predstavia autorky Michaela Moravčíková, Aliza Orlan, Denisa Slavkovská, Dana Tomečková a Hana Polívková.

Výstavu si v Galérii NBS môžete pozrieť do 20. mája 2021 každý pracovný deň. Pre priaznivcov umenia, ktorí by si výstavu radi pozreli aj počas pandemických opatrení, NBS pripravila aj virtuálnu prehliadku na Facebooku, kde na našej FB-stránke nájdete postupne aj viac ukážok.

Východiskovým bodom výstavy Fragile je pojem krehkosti vo významoch a kontextoch, ktoré sa primárne točia okolo ľudského subjektu. Predstavuje práce autoriek, ktoré citlivo vnímajú, trávia a transformujú svoje skúsenosti a pozorovania ohľadom zraniteľnosti, nestálosti, premenlivosti či pominuteľnosti. Krehkosť sa v ich dielach objavuje nielen ako vlastnosť znamenajúca obmedzenie, potenciálnu hrozbu, ale aj ako kvalita, ktorá súvisí s opatrnosťou, pozorným sledovaním vecí a javov z rôznych uhlov pohľadov. Nie je primárne prepojená iba s človekom – figúrou, skôr sa viac sústredí na to, čo formuje subjekt v rámci istého momentu a z istej pozície.

V centre záujmu série Denisy Slavkovskej stojí snaha o kresobné prepísanie človeka do formy univerzálneho symbolu, jednoducho čitateľného znaku. Namiesto náčrtu kontúr v jasnom uzavretom obryse ich však nakoniec, naopak, v nespočetných variáciách rozbíja, rozpíja, rozpúšťa ich autonómiu, a zároveň im vracia auru jedinečnosti, unikátu.

Práce queer umelkyne Alizy Orlan, ktorá tiež častokrát kreslí a narúša štylizované figúry, sa dotýkajú témy fluidity rodovej identity. Protirečí predstavám o škatuľkách binárne definovaných úloh a ich vizuálnej reprezentácie. Tie sa v dielach prelínajú v delikátnych detailoch a prerastajú sa navzájom v organicky pôsobiacich tvaroch a kompozíciách.

Dana Tomečková sa pohybuje v poli obrazotvornosti, ktorá prostredníctvom procesuálnosti a jednoduchými zásahmi zviditeľňuje kvality hmôt, priestorov, pocitov a zážitkov z nich. Robí tak prostredníctvom práce s materiálmi ako hlina či práškový cukor, v ich efemérnej, bezprostredne tvarovateľnej poetike. Šperkárka Hana Polívková sa inšpiruje prírodou a kolobehom života, pracuje s krehkosťou, mäkkosťou, sentimentom i pominuteľnosťou okamihu. V projekte Wordlab spoločne vytvorili porcelánové objekty, ktoré nám potichu tlmočia emočne nabité slová ako love, beat, soul, melt, heart.

Slnečné siete Michaely Moravčíkovej prepájajú v autorskom maliarskom dialógu dva vizuálne kódy – abstrakciu a odkazy na figuratívne fresky zaniknutej minojskej kultúry. Žiarivé, energiou pulzujúce kompozície v sebe nesú paradoxnú melanchóliu za niečím minulým a vo svojej pôvodnej celistvosti neuchopiteľným. Cyklus vznikol ako dozvuk nálady z prvého pandemického leta, ktoré mnohým prinieslo čas a príležitosť konfrontovať sa s vlastnou, nečakane krehkou pozíciou v rôznych oblastiach života. Obrátiť sa do seba je jedným z krokov v hľadaní svojho miesta v rámci väčších celkov, spoločenstiev a kultúr, ktoré by mali rozmanitosť jednotlivcov prijímať s rešpektom.

Galériu NBS nájdete na prízemí hlavnej budovy NBS v Bratislave, ul. Imricha Karvaša 1.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.