en en

Výstava ,,Ľudská tvár – sloboda alebo smrť“ vo Frankfurte

NBS v spolupráci s honorárnym konzulom SR pánom Imrichom Donathom predstavila novú výstavu v meste sídla Európskej centrálnej banky Frankfurte nad Mohanom pod názvom Ľudská tvár – sloboda alebo smrť. Diela sú prezentáciou súčasného slovenského výtvarného umenia v zahraničí. Výstava je realizovaná pri príležitosti 30. výročia založenia Národnej banky Slovenska a 30. výročia samostatnosti Slovenskej republiky.

Výstava ,,Ľudská tvár – sloboda alebo smrť“ vo Frankfurte

Výstava prezentuje 80 umeleckých diel od 34 výtvarných umelcov mladej, strednej a staršej generácie. Základné motto výstavy ,,Ľudská tvar – sloboda alebo smrť“ slovenskí výtvarní umelci interpretovali rozmanitými výrazovými prostriedkami, ktorými vyjadrujú nielen podoby alebo premeny tváre a existencie súčasného človeka, ale rovnako tiež túžbu po súlade v chaotickom svete. Na vybraných dielach sa práve ukazujú rozličné východiská, tvorivé osudy, ako aj stupne ľudskej i umeleckej zrelosti. Autori si ich priniesli z akadémii a vysokých škôl v Prahe, Bratislave, z jednotlivých miest v Maďarsku, Poľsku, Bulharsku, Nemecku, Belgicku, Francúzsku, Holandsku, Taliansku, Portugalsku, Grécku, Španielsku, ale aj Singapuru, Indonézie a Číny.

Podľa kreatívnych producentov výstavy Andreja Antonia Leca a Roberta Leca ako aj kurátorky výstavy PhDr. Dagmary Kudoláni Srnenskej, PhD. je výber diel, napríklad s motívom krajiny, nielen priestorom pre vyjadrenie slobody, ale aj dôležitejší než kedykoľvek predtým, v tom, že nejde len o ekológiu prostredia, ale aj ekológiu citových hodnôt.

Výstava ,,Ľudská tvár – sloboda alebo smrť“ vo Frankfurte
Zľava Imrich Donath a Andrej Leca

Výstavu počas vernisáže otvorili guvernér NBS Peter Kažimír, veľvyslanec SR v Nemecku Marián Jakubóczy, člen bankovej rady NBS Vladimír Dvořáček a kurátorka výstavy pani Dagmar Kudoláni Srnenská. O úvodné slovo sa postaral riaditeľ Kunstverein Familie Montez Daniel Mouson. Výstava potrvá do 18. 6. 2023.

Výstava ,,Ľudská tvár – sloboda alebo smrť“ vo Frankfurte
Guvernér NBS Peter Kažimír

Vystavujúci autori:

Vystavujúci autori: ALEXYOVÁ FÍGEROVÁ Katarína, BERGEROVÁ Xénia, BUBÁN Stanislav, BUKOVČÁKOVÁ Kristína, ČERNUŠÁK Michal, ČERNÝ Ladislav, ČINČALOVÁ Eva, DZUREK Martin, GUMAN Ľubomír, HERÉNYIOVÁ Soňa, HLAVATÝ Ján, ILAVSKÝ Svetozár, KISSOCZY Katarína, KOMÁČEK Marián, KOYŠOVÁ Patrícia, KRÁL Martin, KRÁĽ Pavol, LUKÁČ Milan, MARCO Richard, MÉSÁROŠ Kristína, MUCHOVÁ Cleopatra, OKOLICSÁNYIOVÁ Natália, PACÚCH Dušan, PIAČKA Igor, POLLÁG Peter, RUDAVSKÝ Ondrej, SANDANUS Miroslav, SEKERÁŠOVÁ CHYLOVÁ Ľubomíra, SRNA Jozef, jr.SZITTAY Róbert, ŤAPÁK Ján, TOMANOVÁ Iveta, TRAJTER Jakub, TURKOVIČ Michal.

Výber fotiek z vernisáže výstavy Ľudská tvár – sloboda alebo smrť nájdete na našom Flickr: https://flic.kr/s/aHBqjAFgJ2