en en

Výstava súťažných prác detí s tematikou eura v NBS

Pri príležitosti nadchádzajúceho Dňa detí Národná banka Slovenska pozýva verejnosť na výstavu Euromena očami detí. Výstava súťažných detských prác s tematikou eura bude v Národnej banke Slovenska (budova ústredia, Imricha Karvaša 1, Bratislava) prístupná od 29.5.2008 do 30.6.2008, v čase od 9.00 h do 16.00 h. Vyhlasovateľom súťaže je mesačník Euroškolák v spolupráci s Národnou bankou Slovenska, Krajským školským úradom a Základnou školou pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave.

Úlohou pre deti je výtvarné stvárnenie predstavy eurových bankoviek a eurových mincí. Súťaž Euromena očami detí prebieha na Slovensku od 1. apríla 2008 do konca novembra t.r.. Práce sa priebežne uverejňujú aj v časopise a sú súčasťou putovných výstav na viacerých miestach. Odborná komisia na začiatku decembra vyberie 50 najlepších prác, ktoré budú obsiahnuté v knižnej publikácii. Najlepší detskí autori budú odmenení cenami a autor najlepšej práce prežije spoločne s rodičmi víkend v Bruseli, sídle európskych inštitúcií. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 15. decembra. Výstavu súťažných prác si počas mesiaca mája mohli pozrieť návštevníci bratislavského nákupného centra Polus City Center, po jej skončení v NBS sa výstava presunie do priestorov Fakultnej nemocnice na bratislavských Kramároch. Výstavu si budú môcť pozrieť aj zamestnanci a návštevníci Európskeho parlamentu v Bruseli a informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Viac informácií o súťaži nájdu návštevníci na stránke časopisu: www.euro-akademia.eu Národná banka Slovenska je partnerom už druhej súťaže, určenej pre deti a školskú mládež, je tiež partnerom súťaže Euro mojimi očami, ktorú pripravila v spolupráci s nadáciou Junior Achievment Slovensko (viac informácií www.jasr.sk/eurosutaz).

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.