en en

Výstavy k Slovenskému národnému povstaniu v NBS

Národná banka Slovenska dnes (30. septembra 2019) rozšírila výstavu Hrdinovia Slovenskej národnej banky v SNP o výstavu fotografií Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) a Múzea SNP v Banskej Bystrici pod názvom Vstali z popola.

Návštevníci výstavy Hrdinovia Slovenskej národnej banky v SNP majú jedinečnú príležitosť pozrieť si originály archívnych dokumentov uložených v archíve NBS. Vystavené dokumenty približujú činnosť Slovenskej národnej banky v rokoch 1939 – 1945, evakuáciu slovenského menového zlata do Švajčiarska a Sovietskeho zväzu, financovanie povstaleckej armády, štátnych úradov a priemyselných podnikov a dokresľujú príbehy neznámych hrdinov – zamestnancov Slovenskej národnej banky zapojených do povstania.

Ako uviedol guvernér NBS Peter Kažimír pri otvorení výstavy: „Zamestnanci národnej banky zabezpečovali finančné zdroje pre povstaleckú armádu, pre bezproblémový chod štátnych úradov a priemyselných podnikov. V dramatických časoch vojny si to vyžadovalo veľkú dávku osobnej statočnosti, odvahy a hrdinstva, pričom viacero úradníkov banky za svoju odvahu zaplatilo najvyššiu cenu.

Výstava Vstali z popola zachytáva osud slovenských obcí, ktoré zaplatili krutú daň za to, že sa ich obyvatelia počas 2. svetovej vojny postavili na odpor voči fašizmu. Dobové fotografie z archívu múzea SNP zachytávajú zničené obce po fašistických represáliách alebo po prechode frontu. Sú dôkazom zverstiev a skazy, ktorých sa okupanti a domáci kolaboranti dopúšťali na civilnom obyvateľstve.

„Chceli sme urobiť výstavu, ktorá by ukázala staré fotografie vypálených obcí a vedľa nich dnešné zábery dedín po rokoch mieru. Oslovili sme na spoluprácu Múzeum SNP v Banskej Bystrici, keďže nie všetky fotografie sme našli v našich archívoch. Je nutné venovať sa téme vojny, aby sa z nej nestali spomienky na budúcnosť,“ povedal generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.

Výstavy sú pre širokú verejnosť a školy prístupné do 18. októbra 2019.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Výstavy k Slovenskému národnému povstaniu v NBS

Výstavy k Slovenskému národnému povstaniu v NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.