en en

Vývoj kurzu vybraných cudzích mien si môžete pozrieť už aj v grafoch

Kurzový lístok vybraných cudzích mien (KLVCM), ktorý Národná banka Slovenska (NBS) zverejňuje s mesačnou periodicitou, si môže verejnosť pozrieť na stránke NBS už aj v grafoch. Grafy zlepšujú výpovednú hodnotu kurzového lístka, pričom odzrkadľujú aj menové reformy v niektorých krajinách.

Lístok zahŕňa s rôznymi obmenami vyše 150 krajín sveta, zväčša mimoeurópskych. Kurzy týchto krajín neboli zverejňované v dennom kurzovom lístku NBS, alebo v súčasnosti, nie sú zverejňované v dennom kurzovom lístku ECB.

Do 31. 12. 2008 boli výmenné kurzy priamo kótované voči slovenskej korune, t. j. kurzové lístky vybraných cudzích mien voči SKK informujú, koľko slovenských korún predstavovala stanovená jednotka cudzej meny.

Od 1. 1. 2009 sú výmenné kurzy nepriamo kótované voči euru, t. j. kurzové lístky vybraných cudzích mien voči EUR informujú, koľko jednotiek cudzej meny predstavuje 1 euro.

Grafy si môžete pozrieť na adrese: https://nbs.sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/kurzovy-listok-vybranych-cudzich-mien-voci-eur

Národná banka Slovenska začala kurzový lístok vybraných cudzích mien publikovať už v januári 1996.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.