en en

Výzva na zaslanie príspevkov do pripravovaného zborníka vedeckých prác

15 rokov eura na Slovensku a jeho ďalšie perspektívy

Call for papers“ 
Výzva na zaslanie príspevkov do pripravovaného zborníka vedeckých prác.

Začiatkom roka 2024 sme si pripomenuli 15. výročie zavedenia novej meny na území Slovenskej republiky. Od prijatia eura v roku 2009 sme boli svedkami mnohých udalostí a regulácií v oblasti, či už peňažného obehu alebo finančného trhu ako takého. Národná banka Slovenska a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra finančného práva majú ambíciu pripraviť publikáciu dokumentujúcu tento právny vývoj.

Zborník si kladie za cieľ zhodnotiť vývoj slovenského finančného práva v kontexte od zavedenia eura k úsvitu digitálnej meny. Cieľom je komplexne analyzovať jednotlivé právne aspekty nielen týchto fenoménov a ich dopad na slovenský právny systém, a to od legislatívy, ktorou bola nová mena zavedená, status eura ako zákonného platidla a na to nadväzujúce postavenie hotovosti (bankoviek a mincí), jej obmedzenia a povinnú akceptovateľnosť, vývoj menového práva a jednotlivé vplyvy, ktorého za 15 rokov ovplyvňovali, digitalizáciu a inovácie na finančnom trhu.
V zborníku sú vítané články, ktoré sa zaoberajú menovo-právne aspekty, emisnú činnosť, či fungovanie platobných systémov, zabezpečenie peňažného obehu, inovácií a finančnom trhu a zrod digitálnej meny. V týchto súvislostiach je potom možné uvažovať aj o zmene postavenia Národnej banky Slovenska vo vzťahu k Európskej centrálnej banke a Európskemu systému centrálnych bánk. Za interesantnú oblasť vhodnú na spracovanie je považovaná právna úprava inovácií na finančnom trhu vo vzťahu k prijatej euromene, a to  aj v optike právnej ochrany finančných spotrebiteľov a iných klientov na finančnom trhu a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže. V nadväznosti na túto tému sú vítané aj porovnávacie štúdie, ktoré porovnávajú právne inštitúty zavedené od roku 2009 s ostatnými krajinami, ktorých zákonným platidlom euro nie je.


Pokyny pre autorov:
Abstrakty by mali mať maximálne 500 slov a mali by obsahovať názov článku, kľúčové slová a stručný opis článku.

Termín pre odovzdanie abstraktov je 19. mája 2024. Abstrakty odosielajte na emailovú adresu: viliam.ponist@nbs.sk.

Podrobnejšie pokyny pre autorov budú zaslané autorom vybraných abstraktov.

Termín pre odovzdanie článkov bude 30. jún 2024.


V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť emailom na adresu: viliam.ponist@nbs.sk.