en en

ZAČIATOK DISTRIBÚCIE ZÁSIELKY O EUROVÝCH BANKOVKÁCH A MINCIACH DO DOMÁCNOSTI A ZAČIATOK PREDAJA ŠTARTOVACÍCH BALÍČKOV

V pondelok 1. decembra 2008 sa začne distribúcia informačnej zásielky Európskej centrálnej banky (ECB) a Národnej banky Slovenska (NBS) do všetkých domácností na Slovensku. Zásielka obsahuje leták s informáciami o eurových bankovkách a minciach a ochranných prvkoch bankoviek. Súčasťou zásielky sú aj dve konverzné kartičky. Na jednej strane kartičky sa nachádza prepočítavacia tabuľka slúžiaca na prepočet základných hodnôt medzi korunami a eurami. Druhá strana kartičky zobrazuje základné ochranné prvky eurových bankoviek. Kartička má rozmery kreditnej karty a pohodlne vojde do peňaženky.

ECB poskytla Slovensku 2 milióny kusov zásielok, ktorých distribúciu pre NBS zabezpečí Slovenská pošta po jednej zásielke do každej poštovej schránky. Slovenské domácnosti by tak mali dostať informačné materiály v priebehu prvého decembrového týždňa. Pre potreby národnostných menšín je pripravených aj 200 tisíc kusov maďarských a 150 tisíc kusov rómskych letákov. Obyvatelia žijúci v regiónoch s výraznejším zastúpením týchto národnostných menšín budú môcť získať informačný materiál vo svojom jazyku na vybraných poštách.

1.decembra 2008 sa začína aj predaj štartovacích balíčkov eurových mincí. Občania si môžu štartovacie balíčky zakúpiť v bankách, na poštách a v niektorých expozitúrach Národnej banky Slovenska. Štartovací balíček obsahuje 45 eurových mincí so slovenskou národnou stranou. Jeho hmotnosť je 241 gramov. Hodnota štartovacieho balíčka je 16,60 €, čo je v prepočte 500,09 Sk. V zmysle zásady nepoškodiť občana pri prechode na euro, sa budú balíčky predávať za 500 Sk, pričom vzniknuté náklady znáša NBS. Vyrobených je 1,2 milióna štartovacích balíčkov a ich odber nie je kusovo obmedzený. Národná banka Slovenska upozorňuje, že eurové mince so slovenskou národnou stranou sa však stanú platnými až vstupom Slovenska do eurozóny, preto sa pred 1. januárom 2009 nesmú použiť na platbu v Slovenskej republike ani v zahraničí.

NBS súčasne upozorňuje, že štartovacie balíčky by mali slúžiť predovšetkým na predzásobenie eurovou hotovosťou pre občanov, drobných podnikateľov a živnostníkov, ktorí reálne takéto predzásobenie potrebujú. NBS nepovažuje za vhodné a preto neodporúča, aby sa balíčky hromadne nakupovali zamestnávateľmi alebo samosprávami ako darčeky pre zamestnancov alebo obyvateľov. Takýto postup by mohol viesť k ich nedostupnosti pre tých, ktorí túto formu predzásobenia skutočne potrebujú pre svoje pôsobenie.

Štruktúra štartovacieho balíčka
1 € = 30,1260 Sk

Nominálna hodnota eurovej minceHodnota eurovej mince v Sk*Počet kusov eurových mincíHodnota v €Hodnota v Sk*
2 60,252 2 4,00 120,50
1 30,126 6 6,00 180,76
0,50 15,063 8 4,00 120,50
0,20 6,025 8 1,60 48,20
0,10 3,013 6 0,60 18,08
0,05 1,506 5 0,25 7,53
0,02 0,603 5 0,10 3,01
0,01 0,301 5 0,05 1,51
Spolu 45 16,60 500,09

* zaokrúhlené na 2 desatinné miesta

Jana Kováčová,
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.