en en

Na Slovensku sa realizuje nová vlna zisťovania o financiách a spotrebe domácností

Štatistický úrad SR realizuje terénne zisťovanie pre Národnú banku Slovensku s cieľom získať reálny obraz o reálnych a finančných aktívach slovenských domácností. Tieto údaje okrem iného budú použité aj pre posudzovanie finančnej zraniteľnosti obyvateľov.

Slovensko sa v nasledujúcich mesiacoch znovu zapojí do Zisťovania o financiách a spotrebe domácností. Ide o súčasť významného európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey), ktorý koordinuje Európska centrálna banka a podieľajú sa na ňom všetky centrálne banky Eurosystému. Prebieha v trojročných intervaloch, súčasné zisťovanie na Slovensku je už piate v poradí.

Výsledkom zisťovania budú údaje o reálnych a finančných aktívach, pôžičkách a zadlženosti domácností, ako aj o príjmoch, spotrebe či dôchodkovom zabezpečení členov domácností. Získané informácie zo zisťovania pomáhajú centrálnym bankám pri dôležitých rozhodovaniach v oblasti menovej politiky a finančnej stability Eurosystému. Sú nevyhnutné pri odhaľovaní rizík, napríklad pri posudzovaní nadmerného zadlžovania domácností.

Gestorom projektu je Národná banka Slovenska (NBS), pričom zber údajov zabezpečuje Štatistický úrad SR. Zisťovanie bude prebiehať od októbra 2023 do 31. januára 2024 v takmer 4-tisícoch náhodne vybraných domácnostiach v 651 obciach a mestách Slovenska.

Vybrané domácnosti osloví Štatistický úrad SR listom so žiadosťou o spoluprácu. List bude obsahovať kontaktné údaje na opytovateľa a krajské pracovisko úradu, kde si respondenti môžu overiť fakty a získať potrebné informácie o zisťovaní. Následne opytovatelia Štatistického úradu SR navštívia domácnosť a dohodnú si čas osobného rozhovoru s členmi domácnosti.

Opytovatelia sa vždy legitimujú preukazom zamestnanca ŠÚ SR a občianskym preukazom, ako aj pozývacím listom podpísaným výkonným riaditeľom NBS a predsedom Štatistického úradu SR. S poskytnutými informáciami sa bude v zmysle legislatívy narábať ako s citlivými údajmi, ktoré sa spracúvajú anonymne a použijú sa výhradne na účely štatistických a výskumných analýz, ktoré nemajú komerčný charakter.

O výsledkoch zisťovania bude NBS informovať v priebehu roka 2025. Viac informácií o HFCS nájdete na www.nbs.sk/hfcs.Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.