en en

Zákon o cenných papieroch obsahuje novelu zákona o bankách

Výmena mincí v bankách bez obmedzení a poplatkov

Národná banka Slovenska informuje, že dňa 13. decembra 2008 nadobudla účinnosť časť ustanovení Zákona č. 522 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.

Uvedený zákon obsahuje nielen novelu zákona o cenných papieroch a investičných službách, ale okrem iných, aj novelu zákona o bankách.

Novelizovaný zákon o bankách v § 122 h od 13. decembra 2008 určuje: „banka, iná úverová inštitúcia, pobočka zahraničnej banky, pobočka inej zahraničnej úverovej inštitúcie, zahraničná banka a iná zahraničná inštitúcia, ktorá vykonáva bankové činnosti na území Slovenskej republiky, je odo dňa účinnosti tohto zákona do dňa zavedenia eura v Slovenskej republike povinná bezodplatne a bez obmedzenia celkového počtu prijímať platné slovenské mince pri platbách a pri vkladoch v hotovosti, pri bezodplatnom prijímaní platných slovenských mincí nesmú účtovať žiadny poplatok, náklady ani protiplnenie za prijatie, spracovanie, počítanie, vklad na účet ani za žiadne iné úkony alebo činnosti, ktoré súvisia s prijímaním platných slovenských mincí“. (Táto úprava bola prijatá na základe podnetu v NR SR).

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.