en en

Ženy v menovej politike

Pozrite si video ECB s inšpiratívnymi ženami z rôznych centrálnych bánk, ktoré pracujú v oblasti menovej politiky. Jednou z nich je aj naša kolegyňa, vedúca oddelenia menovej politiky Adriana Lojschová.

Ako jednoducho by vysvetlila menovú politiku ona?

„Menová politika je ako volant v aute, ktorým centrálne banky riadia ekonomiku na ceste plnej zákrut. Tieto zákruty predstavujú rôzne ekonomické situácie, ako sú hospodársky rast, recesia, inflácia alebo deflácia. Menová politika je nástroj, ktorým centrálne banky udržiavajú toto auto na ceste a snažia sa zabezpečiť, aby cestovalo optimálnou rýchlosťou. V dnešnej rýchlo sa meniacej a často nepredvídateľnej dobe plnej ekonomických výziev a kríz je táto úloha ešte dôležitejšia.“


Neprehliadnite