en en

Zmena pokladničných hodín dňa 30.06.2022

NBS oznamuje verejnosti, že z prevádzkových dôvodov budú vo štvrtok 30.06.2022 pokladničné hodiny v oddelení centrálnej pokladnice ústredia NBS, ako aj vo všetkých expozitúrach skrátené do 10:00 h.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.