en en

Zmena pokladničných hodín dňa 31.12.2015

Národná banka Slovenska oznamuje verejnosti, že dňa 31.12.2015 budú pokladničné hodiny v oddelení centrálnej pokladnice ústredia NBS ako aj vo všetkých expozitúrach NBS od 7.30 h – 10.00h.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.