en en

Zmena pokladničných hodín dňa 31.12.2018

NBS oznamuje verejnosti, že dňa 31.12.2018 budú skrátené pokladničné hodiny v oddelení centrálnej pokladnice ústredia NBS ako aj vo všetkých expozitúrach NBS do 10.00 h, pričom začiatok pokladničných hodín zostáva nezmenený od 7.30 h.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.