en en

Zmena pokladničných hodín dňa 31.12.2021

NBS oznamuje verejnosti, že dňa 31.12.2021 budú pokladničné hodiny v oddelení centrálnej pokladnice ústredia NBS, ako aj vo všetkých expozitúrach skrátené do 10:00 h.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.