en en

Zmena pokladničných hodín v expozitúrach NBS

Národná banka Slovenska upozorňuje verejnosť na zmenu pokladničných hodín v expozitúrach NBS Trenčín, Nové Zámky a Poprad a na zavedenie pokladničných hodín pre verejnosť v expozitúrach Humenné a Lučenec. Zmeny nadobúdajú účinnosť 1. marca 2010.

Expozitúra Trenčín
pokladničné hodiny pre verejnosť: 8.00- 11.00 h.

Expozitúra Nové Zámky
pokladničné hodiny pre verejnosť: 8.00- 11.00 h.

Expozitúra Poprad
pokladničné hodiny pre verejnosť: 8.00- 11.00 h.

Expozitúra Humenné
pokladničné hodiny pre verejnosť: 8.00- 10.00 h.

Expozitúra Lučenec
pokladničné hodiny pre verejnosť: 8.00- 10.00 h.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.