en en

Zmena pokladničných hodín v pokladniciach NBS v piatok 31. 12. 2010

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 31. decembra 2010 (v piatok) budú upravené pokladničné hodiny pre verejnosť nasledovne:

hlavná pokladnica
ústredie NBS, I. Karvaša 1
7.00 h – 10.00 h

expozitúra Bratislava
Tomášikova 28/a
7.30 h – 10.00 h

expozitúra Trenčín 8.00 h – 10.00 h

expozitúra Nové Zámky 8.00 h – 10.00 h

expozitúra Banská Bystrica 7.30 h – 10.00 h

expozitúra Lučenec 8.00 h- 10.00 h

expozitúra Žilina 7.30 h – 10.00 h

expozitúra Košice 7.30 h – 10.00 h

expozitúra Poprad 8.00 h – 10.00 h

expozitúra Humenné 8.00 h – 10.00 h

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.