en en

Zmeny v Bankovej rade Národnej banky Slovenska

Vláda Slovenskej republiky dňa 22. mája 2012 opätovne vymenovala za člena Bankovej rady NBS (BR NBS) RNDr. Karola Mrvu, s účinnosťou od 1. júna 2012. Karol Mrva je za člena BR NBS schválený už po tretíkrát.

Predchádzajúce funkčné obdobie v bankovej rade Karolovi Mrvovi skončilo v polovici januára tohto roka (10. 1. 2012).

Karol Mrva je v súčasnosti výkonným riaditeľom pre operácie na finančných trhoch a platobné služby Národnej banky Slovenska. Je alternátom guvernéra Národnej banky Slovenska v Rade guvernérov Európskej centrálnej banky a členom Výboru pre operácie na finančných trhoch Európskej centrálnej banky.

Životopis Karola Mrvu

tlačové a edičné oddelenie

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.